Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Skivebogen er en konsekvens af et af formålene (se Love § 2 og § 5) med det i 1908 stiftede Historisk Samfund for Skive og Omegn.
1. Årgang af Aarbog for Historisk Samfund for Skive og Omegn udkom i 1909.
Det oprindelige navn skiftede i 1912 til Historik Aarbog for Skive og Omegn.
I 1916 skifter årsskriftet med sit 8. bind til sit 3. og blivende navn, Skivebogen Historisk Aarbog for Skive og Omegn.  Her bliver det fra 1912 indskiftede navn til det herefter benyttede 2. navn for Skivebogen. 
 
Idemand bag det nye navn, var den nye formand for redaktionen fra 1910, forfatteren Jeppe Aakjær, Jenle. Jeppe Aakjær blev i de følgende år, fra 1911 og hans hans redaktør periode ud, en ivrig bidragyder til årsskriftets artikler,med omkring halvdelen eller mere af artiklerne i årbogen. Se om Jeppe Aakjærs tid i Samfundet, Rud Kjems i Skivebogen 2016.
 
I 2015, fra bind 106 skifter Skivebogens forside fra det siden 1916 på forsiden benyttede navn til 2. navnet Årbog for Skive og Omegn. Dog bibeholdes på titelbladet det fra 1916 oprindelige navn, Historisk Årbog for Skive og Omegn.
 
Der er udarbejdet et forfatterregister 1909-2008 Indholdsfortegnelse, forfatterregister. Og der er en samlet oversigt, Skivebøgerne, indholdsoversigt.
 
Alle årbøgerne fra 1909 indtil senest udgivne er her fortløbende indlagt med kald til årlige indholdsfortegnelser og - hvor det er skønnet relevant, evt. blot interessant - med korte karakteristikker af artiklerne. 
1909 1921  1933 1945  1957 1969 1981 1993 2005 2017
1910 1922 1934 1946 1958  1970 1982 1994 2006     2018 
1911 1923 1935 1947  1959  1971 1983 1995 2007 2019
1912 1924 1936 1948   1960 1972 1984 1996 2008 2020
1913 1925  1937 1949 1961 1973 1985 1997  2009 2021
1914 1926  1938  1950  1962 1974 1986 1998  2010 2022
1915 1927  1939  1951  1963 1975 1987 1999  2011  
1916 1928 1940  1952  1964 1976 1988 2000  2012  
1917  1929 1941  1953  1965 1977 1989 2001  2013  
1918  1930 1942 1954  1966 1978 1990 2002 2014  
1919  1931 1943 1955  1967 1979 1991 2003 2015  
1920  1932 1944  1956   1968 1980 1992 2004 2016  

 

   

Foreningsregnskaber