Skive fra 1876 til 2001 er tidligere udgivet som jubilæumsbog i Salling Bank med god, gedigen Skive lokalhistorie, skrevet af Niels Mortensen, tidligere byarkivar. 
Har tidligere kunnet opdeles i overkommelige og valgbare afsnit:
  • 1876-1885: Andelstiden 558 KB
  • 1886-1895: Stationsbyerne360 KB
  • 1896-1905: Elektriciteten 517 KB
  • 1906-1915: Bilerne 497 KB
  • 1916-1925: Gullaschtid og nedtur 464 KB
  • 1926-1935: Landbrugskrise og arbejdsløshed 590 KB
  • 1936-1945: Krisebekæmpelse og besættelse 518 KB
  • 1946-1955: Genopbygning efter krigen 356 KB
  • 1956-1965: Velfærdssamfundet481 KB
  • 1966-1975: Fra højkonjunktur til energikrise465 KB
  • 1976-1985: Den anden energikrise 373 KB
  • 1986-2001: På vej ind i IT-samfundet 410 KB
  • 1876-2001: Personale og ledelse 104 KB
Det kan man ikke mere. Men dette er stadig jubilæumsbogens afsnit - som man så må finde som pdf, Skive fra 1876 til 2001.
   

Foreningsregnskaber