Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   
Oversigten over bestyrelser er udfærdiget af Annelise Kristiansen med bidrag fra byarkivar Niels Mortensen i 2009, justeret og ført ajour til brug på nettet.
Betegnelsen redaktør (af Skivebogen) varierer. Der har for det meste været et redaktionsudvalg, hvor der så har været en formand, der er anført her.
Forsøg på at angive åremål for de forskellige bestyrelsesfunktioner er opgivet, da der ikke foreligger præcise informationer herom.
 
1908-10 Forstander, pastor A. Th. Dorf  Krabbesholm Formand      
1908-19 Træhandler Niels Sørensen  Lem        
1908-10 Tandlæge Vilh. Thomsen  Skive        
1908-10 Lærer J. D. Fischer Lund, Ørslevkloster        
1906-10 Pastor P. Kæstel  Dølby        
1908-10 Redaktør Skive Folkeblad J. P. Neerup  Skive   Redaktør    
1910-13 Borgmester, by- og herredsfoged C. A. Hastrup  Skive Formand      
1910-17 Lærer P. Daugbjerg Vroue        
1910-27 Forfatter Jeppe Aakjær Jenle   Redaktør 1910-27  
1910-31 Avlsbruger Søren Olesen Solvang, Skive        
1910-21 Lærer A. Jacobsen (Willumsgaard) Skive Formand      
1912-17 Lærer N. Olesen-Husted Grinderslev        
1913-28 Bankdirektør C. V. Müller Skive Formand      
1917-23 Redaktør, Skive Folkeblad Carl Hansen Skive        
1917-23 Fru Else Christensen Skive        
1917-26 Gdr. Niels Melgaard Vroue        
1922-55 Lærer Niels P. Bjerregaard Skive Formand      
1923-33 Gdr. Hans Hansen Ilbjerg        
1923-30 Gdr. Jens Aakjær Fly        
1923-39 Uddeler, købmand Lavrsen Harre        
1927-34 Lærer Otto C. Iversen Skive       Kasserer
1928-58 Godsejer, dr. phil. Gudmund Schütte Eskjær   Redaktør 1927-58  
1930-36 Pens. lærer Chr. N. Krogh Lyby        
1930-39 Gdr. Niels Odgaard Tastumgaard        
1933-74 Litterat Otto L. Sørensen Skive   Redaktør    
1933-39 Provst M. Brandt Højslev K.        
1935-71 Lærer J. C. Krogh Tøndering Formand      
1936-50 Gdr. Geert Johnsen Grove        
1939-44 Lærer N. C. Bøgelev Skive        
1955-56 Provst A. Johs. Hansen Jebjerg        
1955-56 Redaktør H. P. Kristensen Skive        
1955-92 Arkivar Svend Mortensen Skive Formand Redaktør    
1955-89 Førstelærer Kaj Enna Jensen Lihme Formand      
1956-58 Forstander Mar. Gravsholt Krabbesholm        
1956-80 Pastor Johannes Bang Roslev Formand      
1957-63 Gartner J. Gammelgaard-Andersen Skive        
1958-68 Lærer Ejnar Poulsen Hem        
1961-65 Proprietær Chr. Lyby Haldborg        
1965-91 Bibliotekar Carl Langholz Skive        
1968-83 Forfatteren Kirsten Aakjær Skive        
1971-2017 Lærer Rud Kjems Balling Formand Redaktør    
1974-91 Journalist Karen Strøm Hansen Skive        
1974-79 Seminarieadjunkt Helge Stavnsbjerg Skive       Kasserer
1979-97 Journalist 1973-2001  Elsa Steen Sørensen Sdr. Thise   Redaktør   Kasserer
1983-2016 Viceskoleinspektør Poul Tolstrup Resen Formand      
1989-2000 Lærer Aksel Jørgensen Højslev K.        
1991- Sognepræst Henrik Forman Hjerk        
1991-2006 Seminarielektor Niels Bonnesen Skive       Kasserer
1992-2010 Landmand Henning Borup Svendsen Lundhede        
1997- Godsejer Birger Schütte Eskjær        
2000-16 Sekretær Bodil Hansen Lund, Ørslevkloster        
2006- Statsaut. ejendomsmægler Per Toft Mouritsen Roslev       Kasserer
2010-15 Arkitekt Jens Eskildsen Skive        
2015-16  Ingeniør Ivan Thorgaard Spøttrup         
2016- Arkæolog Garry Keyes Ørslevkloster        
2016- Journalist Henning Just Sdr. Thise, Roslev   Redaktør    
2016- Museumsinspektør Anne Birgitte Jessen Skive        
2017- Lektor emeritus Johan Nielsen Hald, Ørslevkloster Formand      
 
   

Foreningsregnskaber