Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
I denne udgave af Aarbogen er kun redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Der er ikke navne på bestyrelsens medlemmer.
 
Bind 6
  • Svend Bregendahl-Aakjær, Stednavnene i Fjends Herred, s. 1-39. Søn af Aakjær og Marie Bregendahl. Sv. Aakjær blev student i 1912 og 1921 cand. mag. i engelsk, tysk og dansk. Artiklen er således skrevet i den første del af studietiden. Grundig angivelse af kilder og metoder, historisk undersøgelse af stednavnene og deres betydning. Der er en liste over de behandlede stednavne, desværre uden sideangivelse.
  • Jeppe Aakjær, Skives ildebrande i 18. Aarhundrede, s. 41-81. "Faa Byer har været saa hjemsøgt af Ildebrande som Skive; dens Historie lugter ligefrem svedent." Interessant er en fodnote, s.80: "I A. Thomsens lille Bog: "Skive og Omegn" (1910) nævnes der S. 5 en større Ildebrand for 1768; den har dog trods ivrig Søgen ikke fundet nogen Bekræftelse." I Aakjærs undersøgelse fandt de to sidste brande i Skive, som "fortærede den hele By" sted i 1748 og 1749. "Hvad der efterdags skaanede Byen for disse forfærdelige Hjemsøgelser ... var Overgangen fra Straa til Tegl  som Tækkermaterialer."  Det fremgår iflg. Aakjær af en "Justitsprotokol fra 1767-68", at der også i 1764 "til Dommerens store Fortørnelse ... var lagt Straatag paa et Stykke Udhus."
  • Marie Jespersen, En gammel hwell' Degn, s. 82-86.
  • P. Kristensen, Proceslystne Præster i Vroue, s. 87-92.
  • Jeppe Aakjær, Omkring Astrup Vig, s. 93-135.
  • Vilh. Thomsen, Uddrag af en Husbog fra Salling, s. 136-144. Håndskrevet, ukendt forfatter, tilhørte 1702 "Peder Mads Søn i Krejbjerg".
  • Jeppe Aakjær, Lidt Brev-Potpurri, s. 145-154. 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber