En bibliografi:
De nørrejyske købstadsmarkeder (2005)
Forfatter:Bækgaard, Mette Kjær
Emne:Markeder; Købstæder; Håndværk; Økonomisk udvikling
Sted:Skive
Periode:1650-1850
Udgiver:Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie
 
Danmarks middelalderlige byplaner Bind 4: Nordjylland (1995)
Emne:Byplaner
Sted:Skive
Periode:1050-1536
Udgiver:Dansk Komité for Byhistorie
Format:167 s, ill.
 
Skive i 1800-tallet (1991)
Forfatter:Jensen, Kjeld
Emne:Bibliografier; Lokalhistorie
Sted:Skive
Periode:1500-2000
Format:45 s
 
Spredt byfornyelse i Skive : planlægningsfasen (1991)
Emne:Byplanlægning
Sted:Skive
Periode:1500-2000
Udgiver:Byplantegnestuen Åbenrå 29 og Bygge- og Boligstyr
Format:43 s
 
Et almindeligt hjem - bare større (1991)
Forfatter:Kjems, Rud; Mortensen, Niels
Emne:Børneforsorg
Sted:Skive
Periode:1900-1999
Format:84 s
 
Et industrieventyr i Skive (1991)
Forfatter:Mortensen, Niels
Emne:Biografier; Erhvervsudvikling; Industrialisering; Lokalhistorie
Sted:Skive
Person:Odgaard, Per 1851-1910
Periode:1800-1899
 
Borgmestermordet i Skive (1990)
Forfatter:Kjems, Rud
Emne:Borgmestre; Bystyre
Sted:Skive
Person:Kjems, Hjalmar 1878-1969, Borgmester
Periode:1500-2000
 
Planning, town description and ethnology (1987)
Forfatter:Møllgaard, Johannes
Emne:Befolkningsgrupper; Byplanlægning
Sted:Skive
Periode:1800-1899
 
Vær Beredt : Træk af KFUM-spejdernes historie i Skive 1922-47 (1987)
Forfatter:Fibæk-Jensen, Henrik
Emne:Børn; Unge
Sted:Skive
Organisation:KFUM
Periode:1922-1947
 
Sæden blev sået : Indre Mission, K.F.U.K. og K.F.U.M. Skive, Salling, Fjends og Fur 1897-1987 (1987)
Emne:Børn; Folkelige bevægelser; Kirkehistorie; Unge
Sted:Skive
Organisation:Indre Missions Samfund; KFUK; KFUM
Periode:1800-1899
Udgiver:Indre Mission, K.F.U.K. og K.F.U.M.
Format:452 s
 
Ane Sypige og Poul - det liv, der blev deres (1986)
Forfatter:Poulsen, Henry
Emne:Arbejdere; Dagligliv
Sted:Skive
Person:Poulsen, Ane f. 1877; Poulsen, Poul 1877-1911
Periode:1800-1899
 
Kirkegade i Skive : en forsvunden gade (1985)
Emne:Gader og gadeinventar
Sted:Skive
Periode:1500-2000
Format:47 s
 
Hilsen til Margit, Elisabeth ... : modstandsbevægelsens arbejde i Skiveområdet : erindringer fra besættelsestiden (1984)
Emne:Erindringer; Modstandskampen
Sted:Skive
Periode:1940-1945
Format:44 s
 
Skive - 650 år (1976)
Forfatter:Hansen, Karen Strøm
Emne:Historie i alm.; Lokalhistorie
Sted:Skive
Periode:1926-1976
Format:191 s
 
» Find på bibliotek.dk
Landsbybørn og markedsdag (1976)
Forfatter:Aakjær, Kirsten
Emne:Børn; Dagligliv; Markeder
Sted:Skive
Periode:1900-1914
 
Erik Pontoppidans beretninger om Skive (1967)
Emne:Topografi
Sted:Skive
Periode:1500-2000
 
Borgervagten rykker frem, en to, en to! (1951)
Forfatter:Sørensen, Otto L.
Emne:Borgervæbninger; Brande og brandvæsen; Politi
Sted:Skive
Periode:1800-1899
 
Af Skives Historie (1947)
Emne:Lokalhistorie
Sted:Skive
Periode:1500-2000
Format:128 s, ill.
 
Atlas Danicus, II. Bd. 6,B : Viborg Bispedømme (1934)
Forfatter:Resen, Peder Hansen
Emne:Kort og tegninger; Lokalhistorie; Topografi
Sted:Skive
Organisation:Viborg Domkirke
Periode:1600-1699
 
Bogen om Skive : i Anledning af Købstadens 600 Aars Jubilæum den 15. August 1926 (1926)
Forfatter:Thiesen, Charles
Emne:Bystyre; Byudvikling; Fattigvæsen og -institutioner; Handel; Havne; Industri; Kirker; Lokalhistorie; Skoler; Sundhedsvæsen
Sted:Skive
Periode:1500-2000
Format:535 s, ill.
 

Forprang er en betegnelse for handel med især landbrugsvarer uden for de priviligerede købstæder. For bønderne var hensigten at score en gevinst uden om de priviligerede købmænd, for købmændene var det en anledning til klager, der som regel blev fulgt op af myndighederne.
 
Citater m.v. o. købstadsprivilegierne refererer hovedsageligt til Kroman, Erik, København, 1952, Danmarks gamle Købstadlovgivning - Nørrejylland.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Foreningsregnskaber