I den første Skivebogen, udgaven fra 1909, Aarbog for Historisk Samfund for Skive og Omegn, s. 107, se foreningens første formand, forstander på det næsten nyetablerede Krabbesholm Højskole, A. Th. Dorf, udtale: "Sansen for Folkets Historie har i de senere Aartier givet sig det Udslag, at der i de fleste Amter har dannet sig historiske Samfund." 

Byarkivar Niels Mortensen siger herom i 125 år på Skiveegnen, s. 174 med udgangspunkt i A. Th. Dorf: "Omkring 1900 opstod der en kolossal interesse for den lokale kulturhistorie, ikke mindst under inspiration fra historieundervisningen på højskolerne. Overalt i Danmark blev der oprettet ”historiske samfund”, der udgav lokalhistoriske årbøger, arbejdede for fredning af historiske minder og på at få oprettet et lokalt museum."

De tre nævnte formål var under alle omstændigheder gældende i Skive, formentlig også for med lokale variationer for de øvrige Samfund, der løbende blev oprettet fra det 20. århundredes begyndelse, her konstateret indtil o. 1940.
Her en gennemgang af de stadigt eksisterende Historisk Samfund i Danmark, deres tilblivelseshistorie og angivelse af deres evt. hjemmesider.
 • Historisk Samfund for Vendsyssel..Foreningen blev stiftet i 1915 som Historisk Samfund for Hjørring Amt, i 1970 ændret til Historisk Samfund for Vendsyssel.  http://www.vendsysselshistorie.dk/.
 • Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred. Stiftet 1912. http://www.histsamf.dk/.
 • Historisk Samfund for Thy og Vester Han Herred. Der er ingen hjemmeside og derfor ikke mange tilgængelige oplysninger. Foreningen er oprettet i 1903. Oplysninger er fundet under Kulturelt Samråd i Thisted Kommune.
 • Historisk Samfund for Skive og Omegn, stiftet 1908, Aarbog fra 1909, museum 1910. http://historisksamfundskive.dk/index.php.
 • Randers Amts Historiske Samfund. http://historiskranders.dk/. Stiftet 7. juli 1906
 • Historisk Samfund for Viborg-egnen. Stiftet 20. november 1928. http://historisksamfundviborg.dk/
 • Historisk Samfund for Århus Stift. F. oreningen er stiftet i 1907. http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/
 • Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Er i 2017 blevet ændret til Historisk Samfund for Hardsyssel. Foreningen blev oprettet 1906. http://www.hardsyssel.org/ og http://www.historisksamfund.dk/Links.php. Geografisk Hostebro, Vinderup, Herning, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer.
 • Historisk Samfund for Sydøstjylland, Vejle Amts Historiske Samfund Stiftet 6. januar 1905. En udførlig oversigt over foreningens historie, https://www.hsso.dk/foreningens-historiehttps://www.hsso.dk/
 • Historisk Samfund for Ribe Amt blev stiftet i 1902. Blandt initiativtagerne var højskoleforstander Ludvig Schrøder på Askov Højskole.http://www.histsamfund.dk/?page_id=34
 • Historisk Samfund for Sønderjylland, forening, der blev stiftet i 1922 for at styrke interessen for og indsamle historisk materiale om Sønderjylland samt genoptage udgivelsen af Sønderjydske Årbøger, grundlagt 1889, siden 1923 udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland. https://www.hssdj.dk/ 
 • Historisk Samfund for Als og Sundevedhttp://www.hsaos.dk/. Foreningen blev stiftet i 1908. Det fremgår af foreningens historiske præsentation, at også her var foreningen part i skabelsen af det lokale museum, det senere Museum Sønderjylland.
 • Historisk Samfund for Fyn, http://www.histfyn.dk/, http://www.histfyn.dk/samfundets_historie.html. Historisk Samfund for Svendborg Amt blev stiftet i 1907. Herefter kom Odense og Assens Amter til. De blev alle samlet i en forening i 1939, hvor også Årbogen blev fælles.
 • Historisk Samfund for Præstø Amt. Blev oprettet i 1912.  http://www.historisk-samfund.dk/
 • Historisk Samfund for Sorø Amt. Foreningen har ingen hjemmeside. Men en arkivsøgning (Faxe Kommunes arkiver) kunne tyde på, at foreningen har eksisteret siden 1913, og at den har udgivet årbøger.
 • Lolland Falsters Historiske Samfund. Stiftet 27. juni 1912http://lfhs.dk/     
 • Historisk Samfund for Nordvestsjælland. Nedlagt april 2014, oprettet 1906 under navnet Historisk Samfund for Holbæk Amt. http://nordvestsjaelland.dk/
 • Historisk Samfund for Roskilde Amt. Der ser ikke ud til at være nogen hjemmeside for foreningen. Der er fundet en enkelt dagbladsnotiits om foreningen fra 2015. Foreningen startede 1909-10, bl. a. med det formål at få oprettet et museum. Det oprindelige navn var Historisk Samfund for Københavns Amt, men foreningen har altid været bosat i Roskilde.
 • Det Filologisk-Historiske Samfund, stiftet 1854. Der er skrevet en bog, Det Filologisk-Historiske Samfund, 1854-1954 om foreningen. Dette Samfunds 150 års jubilæum blev fejret 2. okt. 2004. De fleste af medlemmerne har også været medlemmer af Videnskabernes Selskab. Af det oprindelige formål fremgår det, at der skulle tales dansk og ikke om nyere historie i foreningen. Formentlig for at forhindre, at de lærde medlemmer talte latin - og for at markere opfattelse den gang, at historie ikke var nutid.
 • Bornholms Historiske Samfund..Bornholms Historiske Samfund blev stiftet i 1905 og har siden 1906 udgivet Bornholmske Samlinger. http://bornholmske-samlinger.dk/

Det fremgår af denne oversigt, at det allerførste Historiske Samfund var Det Filologiske-Historiske Samfund 1854. Ved 50 års jubilæet for Historisk Samfund for Ribe Amt hed det dog fra dette Samfund, at det var "det første af sin art her i landet". Denne konstatering skyldes selvfølgelig, at Det Filologiske Samfund var atypisk i forhold til de øvrige, amtsligt baserede foreninger, hvor de temmeligt ens forudsætninger var en generel historisk interesse, et ønske om lokalt museum og initiativ til et tidsskrift. I den forstand var det 1902, hvor Historisk Samfund for Ribe Amt blev stiftet, året for det første, ordinære, amtslige Samfund

I Skive havde initiativet sit konstaterbare udspring på højskolen, Krabbesholm. Tilsvarende højskoleudspring ser vi i Ribe Amt, hvor initiativet kan konstateres at være kommet fra Askov Højskole. I de øvrige amter kan der dog ikke umiddelbart konstateres et initiativ, der havde sit udspring i en højskole.