I Jeppe Aakjær Hedevandringer optræder de to, næsten samtidige Skive malere, Christen Dalsgaard og Hans Smidth som fine illustrationer til Aakjærs digte om egnen. Et næsten perfekt samspil mellem ord og billede. Fra kunstarterne mangler kun lidt musik, evt. også lidt ballet.
 
Christen Dalsgaard 1824-1907, født på Krabbesholm, 1892 udnævnt til titulær professor ved Kunstakademiet. 
Hans Ludvig Smidth 1839-1917, opvokset i Skive. Forældre var Prokurator, senere by- og herredsfoged i Kerteminde og Skive, kancelliråd Edvard Philip S. og Karen Catharine Berg, bror til F. L. Smidth, der i 1882 grundlagde cementkoncernen FLSmidth.
Emilie Demant Hatt, Emilie Laurentze Demant Hatt, .1873-1958, var både maler og forfatter. Født i Selde, død på Frbg., begravet Kavslunde, elev på kunstakademiet 1898-1901, udstillede på Charlottenborg 1903-04 og 1906-07 og efter 1919 næsten hvert år. 1907-08 levede hun et år blandt samer i Lapland. I 1910 var hun medudgiver af Bog om Lappernes Liv. Sine egne iagttagelser udgav hun 1913. I 1922 udkom en samling samiske eventyr og sagn, illustreret af hende selv. 1922-23 deltog hun i sin mands arkæologiske ekspedition til Vestindien. Emilie Demant Hatts kunst har således især Salling, Lapland og Vestindien som geografisk udgangspunkt. Portrætteret i 1980 i Skiveegnens jul af Elsa Steen Sørensen.
 
I 1929 Skivebogen er der en velillustreret artikel af Dalsgaards nevø, A. D. Dalsgaard om den kendte og berømte onkel. Herfra et udpluk af de illustrationer, der har Christen Dalsgaard m ophavsmand. 
1931 Skivebogen har en artikel af Otto L. Sørensen og Sigfred Lauritzen, Hedemaleren Hans Smidth.
 
Skive Kunstmuseum har d.d. en beholdning på 1562 værker, fordelt på 216 kunstnere.
 
Hans Smidth har på danske museer 253 værker,  heraf har Skive Kunstmuseum 77 værker, 27 tegninger, 50 malerier.
Christen Dalsgaard har på danske museer 607 værker. heraf har Skive Kunstmuseum har 326 værker, 278 tegninger, 48 malerier. 
Emilie Demant Hatt har på Skive Kunstmuseum på danske museer registreret 487 værker, alle Skive Kunstmuseum. Hertil kommer værker på Nordiska museet. Der skulle her befinde sig 46 værker.
 
Christen Dalsgaard. 1929 Skivebogen, s. 77-99.
 
 
 
 
 

 Hans Smidth - klik på billede for forstørrelse.

   

Skive Marked i 1860'erne iflg Jeppe Aakjær

 

Man kan i artiklen om Hans Smidth læse, at Slavekrigen i 1848 var en mobilisering, foranlediget af et rygte om, at løsladte slaver fra Rendsborg havde vist sig i Salling. At Hans Smidth har foreviget denne sikkert ophidsende rygtedannelse på egnen er en fin detalje, som kunsten bidrager med til ikke at lade den fortabe sig ufortalt i den skrevne historie.

Man kan t.h. øverst vist nok se den gamle skole, Østergade 6A

   

Foreningsregnskaber