Kort: Amtskort over Danmark 1897-1918
 
Der er ikke meget i Skive by, som har overlevet brandene i 1703, 1715, 1725, 1748 og 1749, kun Vor Frue Kirke og det, der er tilbage af Gl. Skivehus, samt Krabbesholm.
Derfor giver det ingen mening at operere med et bybillede og bygninger, der ligger før 1800-tallet. Derimod i høj grad et Skive, som det så ud før og efter jernbane og industrialisering fra 1880'erne.
Det interessante her vil være, hvor meget der egentlig er tilbage af bevaringsværdige bygninger i det ældste, henholdsvis det Skive, der opstår som et resultat af industrialiseringen.
Folketallet i Skive begyndte en kraftig stigning allerede fra folketællingen i 1834, formentlig en konsekvens af havets gennembrud af Agger Tange i 1825, som betød forbedrede handelsmuligheder for Skive, der ellers havde ligget underdrejet i forhold til Ålborg gennem hele middelalderen og videre under enevælden. I 1834 var der tale om næsten en fordobling til 980 indbyggere i forhold til århundredets begyndelse. I 1860 var der igen tale om næsten en fordobling til 1709 indbyggere, i 1901 var der 4591 indbyggere. Alle tal ud fra respeiktive folketællinger, der fra 1769 gav sikker viden om folketallet i Danmark.
Selv om folketallet i Skive voksede dramatisk fra 1825-1834, så ændrede det stort set ikke byens geografiske udstrækning.
 
 
Museklik for forstørrelse af kort 1859                      Museklik for forstørrelse af kort 1875
 
På kortet fra 1859 kan man stadig få et blik ind i det oprindelige Skive:
Skives byporte, som de er registreret under enevælden, er Østerport, Vesterport og Nørreport. Her opkrævedes der told ved accisseboderne eller bomhusene af varer ind og ud af byen.
Østerport: I Pontoppidans Danske Atlas er der et prospekt af Skive fra 1767, hvor man kan ane en port, Østerport. Porten ligger ned til Karup Aa, formentlig ved det, der dengang var Brogården, en købmandsgård, som blev købt af Peter Diges i 1811 og i løbet af 1800-tallet udbygget. I 1905 lod Albert Diges det i dag eksisterende Brogården opføre, arkitekt Erik V. Lind. Prospektet passer med det nuværende Østertorv, Østerbro og afslutter gadeføringen Vestergade, Brogade - Brogade som senere bliver til Slotsgade.
Vesterport: Har ligget ved Vor Frue Kirke, starten af Vestergade.
Nørreport: Har afsluttet det nuværende Nørregade, Adelgade ved krydset til Resenvej.
 
På kortet fra 1859 kan man fra Nørreport se Nørregade, der krydses af Frederiksgade, Østergade, hvor Nørregade bliver til Adelgade. Frederiksgade eksisterede ikke, da befolkningstallet startede med at vokse i 1830'erne. Gaden blev til på foranledning af konsul Frederik Friis i 1856. Herefter kommer Torvet med Tinggade mod Østertorv, Østerbro. Endelig afsluttes Adelgade ved et kryds mellem Vestergade og Brogade (det senere Slotsgade). Fra Vestergade går vejen videre mod Holstebro. Syd herfor går vejen Sønderby, der slutter af i en markvej. Mod øst ligger Gl. Skivehus ved en bro over åen. Denne vej fører mod Viborg. Syd herfor ligger Brårup.
Den mest centrale gade er således Adelgade med præstebolig, der også har fungeret som skole, ned mod det nuværende posthustorv, hvor der dengang lå et apotek. I den modsatte side, op mod Nørregade lå et posthus. Desuden var der Torvet, hvor det nye rådhus fra 1846 kom til at ligge, et stenkast fra den nye borgerskole, der i 1852 blev bygget i Østergade. Se mere om byens skolevæsen i hovedtræk.
 
Adelgade har i dag 9 bevaringsværdige bygninger tilbage, hvoraf ingen er bevaret fra tiden før jernbane og industrialisering. Nørregade har 11 bevaringsværdige bygninger, heraf 2 fra 1847, 1 fra 1880. Frederiksgade har 16 bevaringsværdige bygninger, heraf 2 fra 1857, 1 fra 1860 og 1 fra 1878. Østergade har 6 bevaringsværdige bygninger , heraf 1 fra 1852 (er nedrivningstruet), og 1 fra 1827. Thinggade har 2 bevaringsværdige bygninger. Vestergade har 5 bevaringsværdige bygninger, heraf 1 fra 1777, 1 fra 1870 og 1 fra 1877. Slotsgade har 2 bevaringsværdige bygninger, heraf 1 fra 1800, 1 fra 1877. Østerbro har 6, Østertorv har 4 bevaringsværdige bygninger, heraf ingen før 1880. I alt er der i det ældre Skive, d.v.s. før 1880, 14 bevaringsværdige bygninger tilbage. Heraf er Østergade 6A fra 1852 nedrivningstruet
De her benyttede tidsmæssige kriterier er langt fra tilstrækkeligt kriterium til sikring af høj SAVE værdi. F. eks. Vestergade 6 er opført i 1777 men har kun SAVE værdi 3, først og fremmest p. gr. af noget uharmoniske ændringer af den gamle bygning.
 
Alle Skives bevaringsværdige bygninger, alfabetisk efter gader 

Adelgade 3A

Adelgade 7A

Adelgade 9B

Adelgade 16A

Adelgade 16A

Adelgade 18A - B

Adelgade 20A

Adelgade 20B

Adelgade 22

Allegade 23

Allegade 36

Allegade 41

Allegade 44

Allegade 63

Anlægsgade 4

Asylgade 1A

Asylgade 4

Asylgade 6

Asylgade 10

Ballingvej 29

Ballingvej 29

Ballingvej 31

Ballingvej 70

Ballingvej 76

Ballingvej 80A

Bilstrupvej 107

Bilstrupvej 109

Bilstrupvej 109

Brøndumsgade 1

Brøndumsgade 3

Brøndumsgade 6

Brøndumsgade 10

Brøndumsgade 11

Brøndumsgade 14

Brøndumsgade 32

Brøndumvej 28

Brøndumvej 34

Brøndumvej 41

Brøndumvej 79

Brøndumvej 85

Brårupgade 18A

Brårupgade 18A

Brårupgade 18C

Brårupvej 3

Brårupvej 11A

Brårupvej 39

Brårupvej 43

Brårupvej 54

Brårupvej 94

Brårupvej 137

Christiansgade 6

Christiansgade 13

Christiansgade 19

Christiansgade 20

Christiansgade 24A

Dølbyvej 2

Dølbyvej 51

Dølbyvej 168

Ejskærvej 1

Ejskærvej 4

Ejskærvej 6B

Ejskærvej 6C

Enghavevej 5A

Engvej 10

Felding Alle 4

Fjordvej 10

Fjordvej 18

Flyndersøvej 9

Flyndersøvej 17A

Flyndersøvej 24

Fredensgade 4

Fredensgade 9

Frederiksdal Alle 1A

Frederiksdal Alle 1B

Frederiksdal Alle 2A

Frederiksdal Alle 3A

Frederiksdal Alle 6

Frederiksdal Alle 7B

Frederiksdal Alle 8

Frederiksdal Alle 12A

Frederiksdal Alle 13A

Frederiksdal Alle 15A

Frederiksdal Alle 16B

Frederiksdal Alle 18

Frederiksdal Alle 20

Frederiksdal Alle 25

Frederiksdal Alle 31

Frederiksgade 2A

Frederiksgade 3A

Frederiksgade 4

Frederiksgade 7A

Frederiksgade 7D

Frederiksgade 7F

Frederiksgade 9A - B

Frederiksgade 15A

Frederiksgade 18A

Frederiksgade 19A

Frederiksgade 29

Frederiksgade 31

Frederiksgade 35

Frederiksgade 38

Frederiksgade 40

Frederiksgade 46

Frilandsvej 6

Furvej 9

Furvej 22

Furvej 31

Fyensgade 9

Gl. Skolevej 2

Glyngørevej 4

Glyngørevej 6

Glyngørevej 6

Glyngørevej 7

Glyngørevej 44

Glyngørevej 44

Glyngørevej 44

Glyngørevej 44

Godthåbsvej 18

Grønnegade 20A

Grønnegade 22

Havnevej 7

Havnevej 15B

Havnevej 19A

Havnevej 21

Havnevej 23

Havnevej 25A

Hemmersvej 8

Hemmersvej 10

Hemmersvej 12

Herningvej 41

Herningvej 41

Herningvej 47

Herningvej 47

Hindborgvej 17

Hindborgvej 25

Hindborgvej 56

Hindborgvej 59

Hindborgvej 89

Hindborgvej 121

Hindborgvej 121

Hindborgvej 121

Holstebrovej 13

Holstebrovej 16A

Holstebrovej 22

Holstebrovej 23A

Holstebrovej 29

Holstebrovej 41B

Holstebrovej 100

Hvitfeltsgade 6

Hvitfeltsgade 15

Højvangvej 6

Jeppe Aakjærsvej 6

Jyllandsgade 8

Jyllandsgade 10

Jyllandsgade 11

Jyllandsgade 13

Jyllandsgade 17

Jyllandsgade 42B

Karolinegade 3

Karolinegade 5

Karolinegade 10

Karolinegade 11

Karolinegade 18

Kielgastvej 6

Kielgastvej 8

Kielgastvej 9B

Kielgastvej 10

Kielgastvej 14

Kielgastvej 15

Kielgastvej 16

Kirkebakken 8

Kirkevej 25A

Kirkevej 25B

Kisumvej 58

Kisumvej 62

Kisumvej 62

Kompagnigade 10

Kompagnigade 11

Krabbesholm Alle 3A

Krabbesholm Alle 5

Krabbesholm Alle 8

Krabbesholm Alle 15

Krabbesholm Alle 15

Krabbesholm Alle 15

Krabbesholm Alle 15

Krarupvej 3

Krarupvej 9

Marienlystvej 17

Møllestien 1

Møllestien 2

Møllegade 2A

Møllegade 4

Møllegade 10

Møllegade 14

Nordbanevej 3B

Nordbanevej 5A

Nordbanevej 6

Nordbanevej 10B

Nordbanevej 14

Nordbanevej 15

Nordbanevej 18

Nordbanevej 19

Nordbanevej 23

Nordbanevej 24A

Nordbanevej 28A

Nordbanevej 34

Nordhavnsvej 1

Norgaardsvej 17

Nygade 1

Nørre Alle 6

Nørre Alle 12

Nørre Alle 14

Nørre Alle 16

Nørre Alle 19

Nørregade 2A

Nørregade 7A

Nørregade 9

Nørregade 17

Nørregade 21A

Nørregade 24

Nørregade 30

Nørregade 32B

Nørregade 32C

Nørregade 32G

Nørregade 33A

Odgaardsvej 1

Odgaardsvej 10

Odgaardsvej 11

Odgaardsvej 13

Odgaardsvej 15A

Odgaardsvej 24

Odgaardsvej 26

Odgaardsvej 28

Odgaardsvej 34A

Parcelvej 6

Porshøjvej 13

Posthustorvet 1

Præstevejen 62

Reberbanen 16A

Resenvej 1

Resenvej 5

Resenvej 12

Resenvej 14

Resenvej 15

Resenvej 16

Resenvej 17

Resenvej 20

Resenvej 22

Resenvej 25

Resenvej 25

Resenvej 47

Rudemøllevej 40

Rudemøllevej 67

Rudemøllevej 67

Rudemøllevej 74B

Rudemøllevej 83

Sallinggade 3A

Sallinggade 5

Sallinggade 9

Sdr Boulevard 1

Sdr Boulevard 3

Sejer Pedersens Vej 4

Skovbakken 2

Skrænten 7

Skrænten 15

Slotsgade 11B

Slotsgade 15

Smøgen 4A

Smøgen 6

Smøgen 10

Solvangs Alle 8

Stationsvej 29

Søndergade 11

Søndergade 16

Thinggade 3A

Thinggade 24

Thomsensgade 14A

Thomsensgade 20A

Thomsensgade 22A

Thomsensgade 24A

Toftgårdvej 15

Toftgårdvej 15

Tolstrupvej 1

Tolstrupvej 2

Tolstrupvej 14

Tolstrupvej 14

Torvegade 8A

Torvegade 11A

Torvestræde 2A

Torvestræde 4

Vestergade 4

Vestergade 5

Vestergade 6

Vestergade 9

Vestergade 15A

Viborgvej 5

Viborgvej 6

Viborgvej 8

Viborgvej 9

Viborgvej 21

Viborgvej 27

Viborgvej 87

Viborgvej 113

Viborgvej 114

Viborgvej 115

Viborgvej 115

Vindevej 2B

Vindevej 40

Vindevej 43

Voldgade 3B

Voldgade 5

Voldgade 9A

Voldgade 11A

Voldgade 13A

Voldgade 15B

Voldgade 16A

Østerbro 1A

Østerbro 4

Østerbro 6B

Østerbro 7

Østerbro 9

Østerbro 14

Østerbro 16

Østergade 4B

Østergade 6A

Østergade 6C

Østergade 6D

Østergade 10A

Østergade 16

Østertorv 6

Østertorv 7A

Østertorv 10

Østertorv 12A

Ågade 16

Ågade 19

Åstien 1

SAVE 1 har flg. bygninger: 1) Estvad Kirke, 2) Skive Kirke, 3) Vor Frue Kirke, 4) Dommerby Kirke, 5) Hindborg Kirke, 6) Resen Kirke, 7) Hem Kirke, 8) Gl. Skivehjus, 9) Villa Jyllandsgade 11. D.v.s. 7 kirker, Gl. Skivehus og en villa. Registreringen af Jyllandsgade 11 i SAVE 1 må dog bero på en fejl Et opslag på Kulturstyrelsens hjemmeside giver flg. oplysninger om Jyllandsgade 11: samlet placering i SAVE 3, opført 1930, tegnet og bygget af brygmester fra Hancock, især vurderes originalitetsværdien højt, 2. Der er flere bemærkelsesværdige konstruktionsdetaljer i bygningen. Men der er altså ikke tale om en SAVE 1 bygning. Der er altså kun 8 bevaringsværdige bygninger i Skive i SAVE 1, Gl. Skivehus og 7 kirker.

  SAVE 2 i alfabetisk orden efter gader: 1) Adelgade 16A. boghandel, opført 1912, 2) Brårupvej 43, opført 1920-21, 3) Fredensgade 9, villa, opført 1911, 4) Frederiksgade 4, opført 1907, 5) Frederiksgade 46, villa, opført 1930, 6) Havnevej 19A, AAB Boligudlejning, opført 1915, 7) Kielgastvej 10, opført 1917, villa, 8) Kielgastvej 15, villa, opført 1924, 9) Kielgastvej 16, villa, opført 1920, 10) Kompagnigade 11, opført 1917, 11) Nørregade 21A, opført 1880, 12) Odgaardsvej 13, opført 1907 13) Odgaardsvej 34A, opført 1907, 14)  Resenvej 12, opført 1908, 15)  Resenvej 14, opført 1910, 16) Thinggade 3A, 1930, 17) Torvegade 8A, 1904, 18) Torvestræde 2A, 1846, 19)  Østertorv 7A, 1905, 20) Åstien 1, 1920  

 SAVE 3 i alfabetisk orden efter gade, læs fra venstre til højre. Et fremhævet link betyder særskilt omtale af enten gade eller bygning: 

01 Adelgade 7A, opført 1900

02 Adelgade 9B, opført 1864

03 Adelgade 16A, opført 1912

04 Adelgade 22, opført 1907

05 Asylgade 1A, opført 1910

06 Asylgade 6, opført 1907

07 Asylgade 10, opført 1902

08 Ballingvej 80A, opført 1903

09 Brøndumsgade 1, opført 1909

10 Brøndumvej 28, opført 1867

11 Brårupgade 18A, opført 1896

12 Brårupgade 18A , opført 1935

13 Brårupgade 18C, opført 1906

14 Brårupvej 39, opført 1924

15 Brårupvej 54, opført 1929

16 Brårupvej 94, opført 1930

17 Brårupvej 137, opført 1904

18 Christiansgade 6, opført 1896

19 Christiansgade 20, opført 1897

20 Dølbyvej 51, opført 1914

21 Ejskærvej 4, opført 1915

22 Engvej 10, opført 1922

23 Flyndersøvej 24, opført 1825

24 Fredensgade 4, opført 1908

25 Frederiksdal Alle 3A, opført 1915

26 Frederiksdal Alle 6, opført 1923

27 Frederiksdal Alle 8, opført 1929

28 Frederiksdal Alle 25, opført 1935

29 Frederiksgade 7A, opført 1857

30 Frederiksgade 19A, opført 1878

31 Glyngørevej 6, opført 1929

32 Glyngørevej 6, opført 1928

33 Glyngørevej 7, opført 1930

34 Glyngørevej 44, opført 1870

35 Grønnegade 20A, opført 1915

36 Havnevej 15B, opført 1928

37 Havnevej 23, opført 1906

38 Havnevej 25A, opført 1920

39 Herningvej 41, opført 1815

40 Hindborgvej 56, opført 1928

41 Hindborgvej 59, opført 1919

42 Hindborgvej 121, opført 1912

43 Hindborgvej 121, opført 1912

44 Hindborgvej 121, opført 1912

45 Holstebrovej 13, opført 1935

46 Holstebrovej 16A, opført 1906

47 Holstebrovej 23A, opført 1915

48 Holstebrovej 29, opført 1934

49 Jeppe Aakjærsvej 6, opført 1908

50 Jyllandsgade 11, opført 1930

51 Kielgastvej 6, opført 1910

52 Kielgastvej 9B, opført 1918

53 Kirkevej 25B, opført 1880

54 Krabbesholm Alle 5, opført 1928

55 Krabbesholm Alle 8, opført 1908

56 Marienlystvej 17, opført 1852

57 Møllestien 1, opført 1926

58 Møllegade 4, opført 1884

59 Nordbanevej 3B, opført 1924

60 Nordbanevej 6, opført 1910

61 Nordbanevej 14, opført 1910

62 Nordbanevej 15, opført 1895

63 Nordbanevej 18, opført 1914

64 Nordbanevej 19, opført 1900

65 Nørregade 7A, opført 1907

66 Nørregade 17, opført 1923

67 Nørregade 24, opført 1920

68 Nørregade 30, opført 1887

69 Nørregade 32G, opført 1847

70 Nørregade 33A, opført 1928

71 Odgaardsvej 10, opført 1907

72 Odgaardsvej 11, opført 1908

73 Porshøjvej 13, opført 1926

74 Posthustorvet 1, opført 1937

75 Resenvej 1, opført 1926

76 Resenvej 5, opført 1880

77 Resenvej 15, opført 1885

78 Resenvej 16, opført 1907

79 Resenvej 20, opført 1902

80 Resenvej 25, opført 1927

81 Skovbakken 2, opført 1920

82 Slotsgade 11B, opført 1877

83 Smøgen 4A, opført 1920

84 Toftgårdvej 15, opført 1905

85 Tolstrupvej 2, opført 1855

86 Torvestræde 4, opført 1926

87 Vestergade 6, opført 1777

88 Vestergade 9, opført 1870

89 Viborgvej 87, opført 1930

90 Vindevej 2B, opført 1931

91 Voldgade 3B, opført 1904

92 Voldgade 5, opført 1905

93 Voldgade 13A, opført 1900

94 Voldgade 15B, opført 1901

95 Østerbro 1A, opført 1910

96 Østerbro 4, opført 1920

97 Østerbro 7, opført 1900

98 Østergade 6A, opført 1852

99 Østergade 6C, opført 1897

100 Østertorv 10, opført 1889

 

 

 

Endelig er der sidste del af den øverste SAVE klassifikation, gruppe 4, som ikke er medtaget her. 

 

Trabsformatorstation i Skive. Der blev fra 1920  bygget en 86 km lang ledningsforbindelse mellem Århus og Skive, som via Tangeværket gjorde udveksling mellem de to byer mulig. Den 3 etager høje transformatorbygning er tegnet af Viborgarkitekten Ole Vig-Nielsen.

 

 

Blandt Adelgades mange bevaringsværdige bygninger er der en del butikker, f. eks. nr. 16 Skive Boglade.

 

Asylgade mellem Vor Frue og Skive Kirke og Frederiksgade er den helt centrale del af Skive by. Tilbage er her kun 3 bevaringsværdige bygninger. Forlængelsen Christiansgade har 2 bevaringsværdige bygninger, hvor den ene, Missionshuset, 6A er i 2014 besluttet nedrevet.

 

Brårup blev i 1534 som et resultat af støtten til Skipper Clement lagt ind under Skive købstad. Kaldtes også Skive Bymark eller Skive Hedemark, Men fra 1919 Brårup. Navnet er et -torp navn, må derfor oprindeligt være et udflyttersted. Af K. O. Miltersen (efter Aug. F. Schmidt, er desværre ikke en kvalitetsreference) foreslået i betydningen bro (Brørup eller Brorup, ses skriftligt første gang i 1462), altså et udflyttersted syd for åen ved en bro over Skive Aa.  Slår man op i Danmarks Stednavne, Nordisk Forskningsinstitut, er denne tolkning dog usikker og kun en mulighed. Iflg. K. O. Miltersen (Skivebogen 2000, s. 159) beboet af "småkårsfolk", "Brårup-bærme" indtil for 2-3 generationer siden. Ved siden af Elværket, Brårupvej 43 lå Gammelgaards Dampmølle, hvor nu kun administrationsbygningen, Brårupvej 39 er tilbage. Brårupgade (mellem Viborgvej og jernbanen) har først og fremmest Elværksbygningen Brårupgade 18, som nu er administration m.v. for MUSE®UM.

 

Christiansgade 6, Missionshuset Garizim. Besluttet nedrevet.

Kommunens underretning om nedrivning af missionshuset.

Bygningsgennemgang af missionshuset Christiansgade 6

 

Frederiksdal Alle. Villakvarter ned til ådalen, i forlængelse af Vor Frue og Skive Kirke. Adskillige bevaringsværdige villaer. Her lå Schades Papir indtil 1962, hvor produktionen flyttedes til Øster Fælledvej. Kommunen købte Frederiksdal Alle 7, hvor Skive Ungdomsskole, i dag Tambohus, fik plads. Tambohus har navn efter det hus, som byens tambour Peter Jacobsen byggede i Frederiksdal i 1845.

 

Havnevej. Da havnen endeligt blev besluttet udbygget ved Krabbesholm, færdigbygget i 1903 - det var den billigste løsning - blev Havnevej en central strækning ind til Skive by. Her byggede bl.a. Skives første folkevalgte borgmester, Hjalmar Kjems sin herskabelige villa, Havnevej 23.

 

Østergade

Skive Skole, Østergade 6A

Østergade 6A i Skive Kommunes underretning om nedrivning 

Østergade 6A i MUSE(R)UMs bygningsbeskrivelse

 

 

   

Foreningsregnskaber