Arrangementer  

Indvielse af nyrestaureret Skivehus

Er berammet til afholdelse 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrager med den historiske baggrundsorientering.

Afholdte arrangementer 

Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020

Er ikke opdateret af Museum Salling, Skive Museum