Denne oversigt over Skives rådhuse dækker kun tiden efter enevældens indførelse i Danmark i 1660. Vi ved, at der også før enevælden var rådhuse i Skive. Men oplysningerne herom er ganske sparsomme. Se Historisk Aarbog 1915, hvor Jeppe Aakjær bidrager med en historisk oversigt.

I 1686 skulle det hidtidige rådhus være styrtet sammen, og man valgte at bygge et nyt, mindre rådhus, som stod indtil 1715, hvor det brændte som så meget andet i Skive i 1700-tallet. Endelig blev Skive Rådhus i 1845-46 opført på Torvet, hvor det stadig præger bybilledet som en af byens bevarede historiske bygninger.

I 1954 blev Hotel Phønix ombygget for at fungere som kommunekontor, d.v.s. husede den kommunale forvaltning. Bygningen blev i et par omgange forsynet med stålplader, i første omgang emaljerede, heraf navnet Emaljenborg.

Denne bygning blev i 2007 nedrevet for at give plads til det nyopførte rådhus og bibliotek.

   

          

 


Forprang er en betegnelse for handel med især landbrugsvarer uden for de priviligerede købstæder. For bønderne var hensigten at score en gevinst uden om de priviligerede købmænd, for købmændene var det en anledning til klager, der som regel blev fulgt op af myndighederne.
 
Citater m.v. o. købstadsprivilegierne refererer hovedsageligt til Kroman, Erik, København, 1952, Danmarks gamle Købstadlovgivning - Nørrejylland.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Foreningsregnskaber