Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
I denne udgave af Skivebogen er kun redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Der er ikke navne på bestyrelsens medlemmer. 
 
Bind 13
  • Gudmund Schütte, Indbyggernavne i Salling-Fjends Herred, s. 1-28. "Nutiden nedtromler ubarmhjærtig løst og fast ... Forhen var det anderledes. Da forstod man ofte ved den blotte Navneklang at gøre Skel mellem Herredsfolk, Sognebyfolk og Torpere ..."
  • Svend Aakjær, Fly Gaarde III, s. 29-67. Fly i det 17. og 18. årh. Fortsættelse af artikler i 1919 og 1920 Skivebogen.
  • Jens Clausen, Vroue By omkring 1840, s. 68-102. Ses fint i forlængelse af Svend Aakjær.
  • Jeppe Aakjær, Rakkerhuset i Vroue, s. 103-114, Et lille Trin ud ad de gamle landeveje, s, 115-156. "En gammel Landevej er en sær Ting, en Oldtidsrune, skrevet med Kjæmpesving hen over en hel Landsdel."

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber