Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   

Foredrag og indkaldelse til generalforsamling i Skive Kulturhistoriske Museumsforening

Torsdag den 11. maj kl. 19.00

Velkomstbygningen ved Spøttrup Borg. Borgen 6. 7860 Spøttrup

 

Aftenen indledes med at museumschef Per Lunde Lauridsen vil fortæller om planerne for Spøttrup Borg og museets virke.

Til denne del af mødet er interesserede velkomne.

Historisk Samfund deltager i denne del af arrangementet, indtil kaffepausen, hvor generalforsamling for SKM starter.

Der opkræves kr. 40 i entré incl. kaffe for ikke medlemmer af Skive Kulturhistoriske Museumsforening og Historisk Samfund for Skive og Omegn.

 

Herefter vil Birger Schütte fortælle om tre arrangementer der forventes afviklet i 2023.

Det er fællesarrangementer for Historisk Samfund og Skive Kulturhistoriske Museumsforening

  • Besøg på Marienlyst
  • Herregårdstur
  • Besøg på Thise Mejeri

Kaffepause

 

   

Foreningsregnskaber