Arrangementer  

Generalforsamling afholdt 29. nov. 2022. Program.

Stubber Kloster foredrag 22. nov. 2022 kl. 19 Skive Museum er aflyst p. gr. af sygdom

Afholdte arrangementer 

Er ikke opdateret af Museum Salling, Skive Museum

Indvielse af nyrestaureret Skivehus

Blev afholdt 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrog med den historiske baggrundsorientering.

   
Bind 103
  •  Niels Mortensen, Gamle Skivehus, s. 5.
  • Bjarne Nørgaard, Fjandboer i Englandskrigen, s. 39.
  • Marianne Lindmann, Gården på Gammelhede, Ny Spøttrup, studehandler, s. 51.
  • Svend Laustsen, Dalgas' besøg ved Flyndersø 1873, s. 62.
  • Vagn Krogh Christensen, Lars Valdemar Svendsen, magister communalis in memoriam, s. 77.
  • Karen Høiland Nielsen og Kurt overgaard, Viumgård - en usædvanlig gravplads fra 500-tallet, s. 85.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2011-2012, s. 93.