Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 99
 
Ottos billedbog. Skiveegnen i billeder 1870-1970
Poul Tolstrup: Forord. Historisk Samfund for Skive og Omegn fylder 100 år, s. 7
Rud Kjems: Skive 1870-1970 9
Poul Tolstrup, Per Toft Mouritsen og Birger Schütte: Salling 220
Bodil Hansen: Fjends Herred 290
Niels Mortensen: Ginding Herred 316
Niels Mortensen: Otto (litterat Otto L. Sørensen) 329
 
   

Foreningsregnskaber