Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
108. bind har ved den afgående formand - og mangeårigt bestyrelsesmedlem af Samfundet - Rud Kjems en omtale af udskiftningen i bestyrelsen: Per Toft Mouritsen, kasserer,, Henrik Forman, Birger Schütte, Anne Birgitte Jessen, Garry Keys,Henning Just, redaktør..
  • Rud Kjems, Sommerglæder, s. 7-32. Drengeårene i byen i 1940'erne og 1950'erne.
  • Jens Bruun-Petersen, Familien Harly på Skive Nord, s. 33-44. Dagligdag på Skives daværende Holdeplads, Skive Nord på Nordbanevej indtil 1934. Denne banegård eksisterede 1884-1962 under navnet Sallingbanen. Blev i 1962 afløst af Skive H(ovedbanegård).
  • Anders Villadsen, Sallingbønderne i kriseårene 1801-1814, s. 45-60.
  • Turi Thomsen, Den fredede kælder under Gl. Skivehus er omkring 600 år gammel, s. 61- 66. Dateringen af Gl. Skivehus sker ud fra en kombination af en årringedatering af nogle støttestolper og en C14 analyse af jordlaget, der bekræfter en datering til primo 1400-tallet. Borgkælderen under Gl. Skivehus må derfor være opført under Johan Skarpenberg, Spøttrup, Niels Bugges datterson, der i 1407 af Dronning Margrethe bl.a. blev tvunget til at tage det forfaldne Gl. Skivehus som "brugelig pant" for "5000 lybske mark" (cit. Diplomatarium Danicum). 
  • Jørgen Bysted, Tanker ved et billede: Fra bondedreng til skolelærer, s. 67-84. Faderens livshistorie, gården Pors i Åsted.
  • Per Mouritsen, Amby var Roslevs sidste fotograf, s, 85-90. 
  • Henriette Lyngstrøm, Hvad er det?, s. 91-98. En samling trægenstande på Skive Museum.
  • Rud Kjems, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2016-2017, s. 99-101.

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

Skive Nord - museklik på foto for forstørrelse.

Se i Skivebogen Jens Bruun-Petersen, Familien Harly på Skive Nord, s. 33-44. Dagligdag på Skives daværende Holdeplads, Skive Nord på Nordbanevej indtil 1934. Denne banegård eksisterede 1884-1962 under navnet Sallingbanen. Blev i 1962 afløst af Skive H(ovedbanegård). 

  

 

 Og Viborgvej 4, fra 1927 Skive H(ovedbanegård)

  

 

 

 

 

 

 

   

Foreningsregnskaber