Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
I denne udgave af Aarbogen er redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Desuden bestyrelsens 7 medlemmer, med formand Bankdirektør V. Müller, Skive.
 
Bind 7
 • Gudmund Schütte, Salling Syssels Oldsaga, s. 1-59, 160. Schütte konstaterer her, at Sallingboernes navn findes på et romersk kort fra o. Kristi fødsel, og at navnet her var skrevet "Sabalingjer". Der gøres rede for Syssel, Herred ud fra det benyttede ptolemaiske kort. Kortets historiske oprindelse under kejser Augustus gennemgås, herefter kortet, hvor Schütte placerer forskellige folkestammer, også Sallingboerne, Sabalingjer. Derefter er der i artiklen et afsnit om gudedyrkelsen i Salling, der slutter af med Gudmund Schüttes og broderens forestillinger om overnaturlige væsener på Eskjær (morian). Et afsnit om bosættelsen i Salling og et om Limfjordsfolkenes Saga før Kristi Fødsel.
 • C. Klitgaard, Hexeri paa Fuur, s. 60-65.
 • Jeppe Aakjær, Fra Skive gamle Latinskole, s. 66-100.
 • Af J. J. Rinks Dagbog 1858, Fra Mønsted til Spøttrup, s. 101-116. Omtaler Nis Nissen, Spøttrup, se efterfølgende, s. 117-123.
 • Jeppe Aakjær, Nis Nissen, Spøttrup, s. 117-123.
 • Jeppe Aakjær, Fra Skive Raadhus, s. 124-130. Skives første rådhus skulle have "staaet paa Adelgade" og blev 24. november 1685 erklæret "meget brøstfældig", og "forleden Nat den 31. December nederfaldt bemeldte Raadhus paa Jorden ... ganske gruttet ...". Der blev af de nedfaldne rester opført et nyt, mindre rådhus i 1686, som stod indtil 1715, hvor det brændte "sammen med  50 andre Gaarde". I 1768 hed det i en indberetning, at man boede til leje, og at der atter i 1767 blev diskuteret opførelse af et nyt rådhus. "beliggende paa Byens Adelgade mod Torvet ..." Men "Byens Raad" måtte bo til leje indtil 1846, hvor "det nuværende Raadhus paa Torvet lige overfor det gamle Lejehus opførtes" i 1846.
 • J. Lind, Levende Planter som Fortidsminder, s. 131-136.
 • Marie Jespersen, Fra Rakkerens Tid, s. 137-141.
 • Jeppe Aakjær, Den hængte Tyv, s. 142-145.
 • Jeppe Aakjær, Hex i Forhør, s. 146-155.
 • Gudmund Schütte, Heltebogen anmeldes, s. 156.

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

 

 

 


   

Foreningsregnskaber