Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
2. Aargang af Aarbog for Historisk Samfund for Skive og Omegn. Redaktionsudvalget er som i 1909 Lærer P. Daugbjerg, Vroue, Lærer Andr. Jacobsen, Skive og Redaktør J. P. Neerup, Skive (Folkeblad), Formand. 
Foreningens formand, fremgår det af 1909 Aarbog'en, er A. Th. Dorf. Han er i 1910 på Arkiv.dk registreret som forstander på Krabbesholm Højskole. 
 
Bind 2
 
Artiklerne:
  1. En Brevveksling mellemSæren Lybye i Hem og en Ungdomsven, Søren Lybye s. 3-36.
  2. Skivemusæet, Henry Madsen, s. 37-49.
  3. Under Kvindevælde, Jakob Lykke, s. 50-92. Bidrag til Skiveegnens Historie i Slutningen af det 16. Aarh.
  4. Fra gamle Dage, Isak Jensen, s. 93-118. Om Landsbyers og Gaardes Beliggenhed, Bygningers Opførelse, Indretning og Vedligeholdelse, Kreaturernes Røgt, Avlsredskaber, Jordens Drift og Behandling m.m. i gamle Dage.
  5. Bestyrelsen, nov. 1910, Lærer A. Jacobsen, formand, Borgmester Haastrup, Lærer Daugbjerg, Træhandler N. Sørensen, Jeppe Aakjær, Jenle, Redaktør J. P. Neerup, Skive, Avlsbruger Olesen, kasserer, s. 179
  6. Love for Det historiske Samfund for Skive og Omegn, s. 122-23.
 
 
 
 
Skivemusæet i 1910. Det fremgår af artiklen, at museumstanken allerede blev luftet på den første generalforsamling for Garantselskabet "Skive Folkeblad" d, 5, september 1907, og at der her blev bevilget et beløb på 1000 kr. til start af museet. Et udvalg til dannelsen af foreningen Historisk Samfund for Skive og Omegn blev dannet påsken 1908 (Skive Folkeblad 21. april): Tandlæge V. Thomsen, Lærer A. Jacobsen, Redaktør Neerup, Skive Folkeblad, Lærer Fischer, Lund, Lærer Olesen, Grinderslev, Pastor Dorf, Krabbesholm, Gaardejer Esp. Mortensen, Rærup. Museet fik af Byrådet bevilget lokaler i den gamle skole, Østergade 6. Denne skole blev dog i 1910 solgt til en privat, hvorefter Skive Folkeblad stillede et "rummeligt Værelse tuk Disposition." Herefter, fra 9. marts 1910, strømmede det ind med gaver til museet.
 
 
   

Foreningsregnskaber