Torsdag d. 12. januar kl. 19 afholder Historisk Samfund og Skive Kulturhistoriske Museumsforening samt AOF på AOF, Hjalmar Kjems Ale 4, 7800 Skive et foredrag med forfatter Lars Novrup Frederiksen om tilblivelsen af romanerne Kirstine og Priorinden.
Handlingens centrum er Stubber Kloster og derfra trækkes tråde ud til hele vores egn, andre klostre, lokale stormænd, til bispen i Ribe, stormændene Marsk Stig og Rane Johnsen samt til kongemagten.
Romanernes handling er henlagt til den historiske periode fra 1275 til 1290’erne - altså sidste halvdel af Erik Klippings kaotiske regeringsperiode og tiden efter kongemordet.
Forfatteren vil fortælle om arbejdet med de historiske kilder og den grundige research, han har lavet, som forarbejde til de to velskrevne romaner.
Stubber Kloster var et benediktinerkloster, som eksisterede i ca. 400 år, indtil det overgik til kronen i forbindelse med Reformationen i 1536. I den periode samlede klosteret meget store rigdomme i form af vandmøller, fæstegårde og meget jord i omegnen, men også så langt væk som Salling, Mors og Thy.
Desværre mangler væsentlige kilder vedr. Stubber Kloster, da ejeren af klosteret omkring 1855-56 - ofte fejlagtigt angivet til o. 1870 - valgte at smide hele klosterarkivet ud i Stubbergård Sø, men forfatteren vil komme ind på hvilke kilder, han har kunnet benytte. Der er lagt op til en spændende aften med mulighed for en dialog med forfatter Lars Novrup Frederiksen.
 
   

Foreningsregnskaber