Historisk Samfund for Skive & Omegn

           
           
Regnskab for året 01.08.2021 til 31.07.2022
Indtægter          
Medlemskontingent     42.735,00  
Herfra kontingent som er med i status sidste år      
Salg af Skivebogen   49.106,25    
Herfra moms af salg af Skivebogen -9.821,00 39.285,25  
Andre indtægter     2.921,13  
Årets resultat     756,33  
I alt       85.697,71  
           
Udgifter          
Trykning af Skivebogen   67.522,50    
Herfra momsrefusion     -6.517,00   61.005,50
Porto og distribution     6.297,32
Generalforsamling       1.910,48
Kontingenter (Dansk Lokalhistorisk F. m.fl)     1.735,00
Udgifter ved foredrag     1.808,30
Udgifter til bestyrelsesmøder     94,00
Annoncer         1.561,00
Repræsentation       463,00
Kontorartikler       7.903,43
Rente udg. Og gebyrer     789,87
Udgift som overført fra sidste år     2.129,81
I alt         85.697,71
           
Status 31.07.2022        
Egenkapital primo   134.833,00    
Her fra  årets resultat -756,33    
Egenkapital ultimo   134.076,67    
Skyldig moms   9.821,00    
Skyldig Bjarne Skov Pedersen 2.187,50    
Skyldig Vibla Aps   2.475,00    
Passiver i alt   148.560,17    
Sparekassen Danmark     62.231,17
Indbetalt for meget til en kunde     9.029,00
Bostrup Tinghøj       77.300,00
Balance     148.560,17   148.560,17
           
Regnskabet er godkendt 10. februar 2024      
           
Henning Nielsen  Hans Brunsgaard       
revisor   revisor      

 

Historisk Samfund for Skive & Omegn

           
Regnskab for året 01.08.2022 til 31.07.2023
Indtægter          
Medlemskontingent     43.867,00  
Salg af Skivebogen   37.466,25    
Herfra moms af salg af Skivebogen -7.493,00 29.973,25  
Indtægt ved kursus     2.556,25  
Årets resultat (underskud)   6.051,17  
I alt       82.447,67  
           
Udgifter          
Trykning af Skivebogen   68.550,10    
Herfra momsrefusion   -5.998,00   62.552,10
Porto og distribution       5.748,95
Generalforsamling       1.151,36
Kontingenter (Dansk Lokalhistorisk G.)   1.657,56
Udgifter og foredrag og kursus     6.862,09
Udgifter til bestyrelsesmøder     36,00
Annoncer         2.301,94
Kontorartikler        507,94
Renteudgifter       97,52
Gebyrer  og MobilePay       1.532,21
Balance       82.447,67 82.447,67
           
Status 31.07.2023        
Egenkapital primo   134.076,67    
Hertil  årets resultat   -6.051,17    
Egenkapital ultimo   128.025,50    
Skyldig kunde   3.000,00    
Skyldig moms   7.493,00    
Passiver i alt   138.518,50    
Sparekassen Danmark       32.453,50
Mellemregning       2.000,00
Salg af Skivebogen       26.765,00
Bostrup Tinghøj       77.300,00
Balance     138.518,50   138.518,50
           
           
Regnskabet er godkendt 10. februar 2024    
           
Henning Nielsen Hans Brunsgaard    
revisor   revisor      

 

   

Foreningsregnskaber