Historisk Samfund for Skive og Omegn og Skive Kulturhistoriske Museumsforening

 
 

Herregårdstur i Grinderslev Sogn, Østsalling tirsdag d. 23. maj.

 
Guidet tur til de 4 herregårde i Grinderslev Sogn:
 
På turen omtales primært nyere historie fra 1700-tallet og frem til i dag. Vi ser på sognets topografi, natur, udskiftningen, udstykninger og udvikling.
 
Turen foregår i bus. Vi kommer dog ud og strækker benene enkelte steder.
Turen starter kl. 18.30 på gårdspladsen på Eskjær, Eskjærvej 21, 7870 Roslev, hvor vi stiger på bussen.
Og slutter med medbragt kaffe i kælderen på Eskjær. Eller hvis vejret tillader det i haven.
Parkering på gårdspladsen på Eskjær.
 
Turguide: Birger Schütte.
 
Pris 50 kr. Max. 48 deltagere.
 
Tilmelding til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf., sms 61 37 34 97, Johan Nielsen.
 
 
Astrup korset.
Er omtalt i Skivebogen 1928, artikel af Kai Uldall, Granitkorset ved Astrup. Formentlig skelsten, på alder med Grinderslev Kloster, formodes det.
Kampesten, 90 cm over diget, ornamenter med reb-, tovstave, som kan sammenlignes med tovstavene i Grinderslev Kirke og Astrup Sognekirke.

Breum Kilde. Er omtalt i Skivebogen 1914, s. 93ff., hvor Jeppe Aakjær kalder det for "det mærkeligste i hele Salling", begrundet med, at "det er ældre end alle Dokumenter paa baade Papir og Pergament." 

 
 

Foredrag og indkaldelse til generalforsamling i Skive Kulturhistoriske Museumsforening

Torsdag den 11. maj kl. 19.00

Velkomstbygningen ved Spøttrup Borg. Borgen 6. 7860 Spøttrup

 

Aftenen indledes med at museumschef Per Lunde Lauridsen vil fortæller om planerne for Spøttrup Borg og museets virke.

Til denne del af mødet er interesserede velkomne.

Historisk Samfund deltager i denne del af arrangementet, indtil kaffepausen, hvor generalforsamling for SKM starter.

Der opkræves kr. 40 i entré incl. kaffe for ikke medlemmer af Skive Kulturhistoriske Museumsforening og Historisk Samfund for Skive og Omegn.

 

Herefter vil Birger Schütte fortælle om tre arrangementer der forventes afviklet i 2023.

Det er fællesarrangementer for Historisk Samfund og Skive Kulturhistoriske Museumsforening

  • Besøg på Marienlyst
  • Herregårdstur
  • Besøg på Thise Mejeri

Kaffepause

 

Kom og hør om bronzealderhøjene ved Hald, når arkæolog Inge Kjær Kristensen fra MUSEUM SALLING inviterer til National Fortidsmindedag.
 
Det er lørdag den 24. april kl. 13.
                                                                                              
Mød op på Gammel Hald Vej ved trappen op til fodboldbanen og deltag, når arkæolog Inge Kjær Kristensen beretter den spændende fortælling om de mange bronzealderhøje ved Hald. Ind imellem vil der også være lidt om vikinger og detektorfund.
Hvis man kommer fra Skive ad Hobrovej, kører man ind ad Gammel Hald Vej t.v. v. anden afkørsel mod Hald. GPS adressen er Gammel Hald Vej 15, 7840 Højslev.
Arrangementet er gratis og forventes at vare ca. 1 time.
 
På grund af Covid-19 restriktioner kan kun et begrænset antal deltage. Pladsreservation skal foretages via MUSEUM SALLINGs hjemmeside.
 
Med Fortidsmindedagene lørdag og søndag den 24. og 25.. april 2021 ønsker Slots- og Kulturstyrelsen sammen med landets arkæologiske museer atter engang at sætte rammerne for en dag i fortidsmindernes tegn.
 
Danmarks fredede fortidsminder rummer med oldtidens gravhøje, mystiske kultanlæg, middelalderlige borgbanker og senere tiders broer og vejdæmninger et væld af spændende fortællinger, der kan opleves direkte på stederne.
Weekenden vil være spækket med muligheder for nye oplevelser og give rig mulighed for at høre om landets mange spændende og seværdige fredede fortidsminder.
 
 
Torsdag d. 12. januar kl. 19 afholder Historisk Samfund og Skive Kulturhistoriske Museumsforening samt AOF på AOF, Hjalmar Kjems Ale 4, 7800 Skive et foredrag med forfatter Lars Novrup Frederiksen om tilblivelsen af romanerne Kirstine og Priorinden.
Handlingens centrum er Stubber Kloster og derfra trækkes tråde ud til hele vores egn, andre klostre, lokale stormænd, til bispen i Ribe, stormændene Marsk Stig og Rane Johnsen samt til kongemagten.
Romanernes handling er henlagt til den historiske periode fra 1275 til 1290’erne - altså sidste halvdel af Erik Klippings kaotiske regeringsperiode og tiden efter kongemordet.
Forfatteren vil fortælle om arbejdet med de historiske kilder og den grundige research, han har lavet, som forarbejde til de to velskrevne romaner.
Stubber Kloster var et benediktinerkloster, som eksisterede i ca. 400 år, indtil det overgik til kronen i forbindelse med Reformationen i 1536. I den periode samlede klosteret meget store rigdomme i form af vandmøller, fæstegårde og meget jord i omegnen, men også så langt væk som Salling, Mors og Thy.
Desværre mangler væsentlige kilder vedr. Stubber Kloster, da ejeren af klosteret omkring 1855-56 - ofte fejlagtigt angivet til o. 1870 - valgte at smide hele klosterarkivet ud i Stubbergård Sø, men forfatteren vil komme ind på hvilke kilder, han har kunnet benytte. Der er lagt op til en spændende aften med mulighed for en dialog med forfatter Lars Novrup Frederiksen.
 
Efter aftale med Skive Bibliotek hermed en indbydelse til et foredrag om arkitekt E. V. Linds arkitektur ved barnebarnet Paul-Erik Lind d. 16. april kl. 15-17, Glassalen, Skive Bibliotek, pris kr. 65, tilmelding efter først til mølle princippet.
Vi deltager som forening, fordi Erik V. Lind som arkitekt i Skive både har præget byens arkitektur markant, og fordi han som mejeriarkitekt har været den mest produktive på landsplan overhovedet.
Erik V. Lind har i egne såkaldte "mejerifortegnelser" 342 mejerier, han har medvirket ved. Hertil kommer Ramsing Mejeri, som ikke er med i fortegnelserne.
Fraregner man mejerier, hvor Lind kun har medvirket delvist, indlysende kun sporadisk, så er der o. 300 mejerier med den helt særegne Lind arkitektur iflg. foredragsholderens vurdering af kildematerialet.
E. V. Lind er ubestrideligt antalsmæssigt førende og i mejeri arkitekturen særdeles markant i en stor del af det gyldne landbrugsårhundrede 1870-1970, hvor der på det antalsmæssige højdepunkt o. 1940 var o. 1600 mejerier, hvoraf Lind var arkitekt på o. 300, dvs. o. 19%.
Vi har endnu ikke afsluttet en nøje gennemgang af Linds aftryk på den lokale mejeri arkitektur (udvalgte dele af Viborg, Thisted og Ringkøbing Amters Mejerikredse). Men der er her mange og heldigvis stadig rimeligt velbevarede bygninger, der vidner om E. V. Linds frodige mejeri arkitektur, f. eks. en moderniseret version af Linds Skive Andelsmejeri i Thomsensgade, Skive.
Den annoncerede dato er selvfølgelig med forbehold for restriktioner i medfør af Covid-19 pandemien, men vi håber det bedste.
Håbet var lysegrønt - der er nu meddelt udsættelse til 27. august 2021.
Skive Andelsmejeri og i renoveret udgave Thomsensgade. E. V. Linds villa Frederiksdal Alle 3, opført 1915.