Historie  

   
Bind 28
 
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.  
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
  • M. Brandt: Egns-skikkelser fra Reformationsårene 1. Tyge Krabbe til Bustrup. Bortset fra det lokale tilhør mest Danmarkshistorie o. afsættelsen af Kristian 2. og reformationen med valget af Christian 3. som kongeHan var "en paa Forhaand tabt Sag (den katolske kirke) hengiven ... forblev sin katolske Overbevisning tro til det sidste ... (sammen med Iver) knyttes navnet sammen med Krabbesholm ... uadskilleligt fra Sallingland." 2. Jens Hvas til Kaas. Fem almindelige herremænd og to præster.
  • Gudmund Schütte: Salling-Fjends herreder og vor grænsekamp 70. "Det er ganske karakteristisk, at da Peter Hjort Lortenzen den 11te November 1842 havde talt Dansk i Slesvig Stænderforsamling ... modtog han Adresser fra (alle egne af landet) ... ingen fra Salling." Her nævnes så Jebjerg præsten, pastor Glud som national grundtvigianer og forsvarsven.
  • Gudmund Schütte: Aflivelse af en sejglivet skrøne 124. "Sallingboerne kan trøste sig med, at de hverken er Vestgermaner eller Angelsaxer eller Urtyskere, eller hvad ellers de altyske Annexionister kan hitte paa, men slet og ret Jyder, d.v.s. gode Danske." 
  • Agnes Møller: Skolevæsenets reform i Skive og Resen sogne 127. Convention oprettet i Skive 1801, den 10. Maj imellem Hovedskolens og Biskolens Lærere.
  • Niels P. Bjerregaard: Christian Nikolai Krogh 141. Nekrolog, født Vestervig 1859, lærer 1883, død 1836.
  • Navneliste 143  
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber