Historie  

   
Bind 102 
Redaktører: Rud Kjems og Niels Mortensen
Bestyrelsen: Formand Poul Tolstrup, kasserer Per Toft Mouritzen, Jens Eskildsen, Henrik Forman, Bodil Hansen, Rud Kjems, Birger Schütte
  • Rud Kjems, Da skibonitterne fik rent drikkevand, s. 5
  • Bodil Hansen, Landsarkivets evakuering fra Viborg til Ørslev Kloster i 1944, s. 30.
  • Willy Vestergaard Christensen, Da tyskerne var her. Erindringsglimt fra en barndom i Skive under besættelsen, s. 56.
  • Inger Kjær Kristensen, Træk af arkæologiens historie på Skiveegnen, s. 65.
  • Mogens Møller Jensen, Willestrupkisten, s. 78.
  • Poul Tolstrup, Skive i begyndelsen af 1700-tallet ifølge digterpræsten Chr. Lassen Tychonius, s. 92.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2010-2011.

 

 

 
 
 
   

Foreningsregnskaber