Historie  

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
  •  Embedslæger i Skive, N. PO. Bjerregaard
  • Det ptolemæiske Danmarkskorts Oprindelse, Et Spørgsmaal til Professor Lauritz Weibull, G. Schütte.
  • Kromanden i Hagebro, S. Rasmussen
  • Af Røddings Historie, A. P. Nielsen v. N. P. Bjerregaard, Indholdsfortegnelse s. 132. 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber