Lokalhistorie  

   

Historie  

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Marie Jespersen: Rødding kirke 1
Anth. Fuglsang: Sandflugtens dæmpning i Ginding Herred 1792-1819 5
Niels P. Bjerregaard: Navne og kendingsnavne 53
J.C. Hansen: Borgmester Dorschæus 67
Gudmund Schütte: Aakjærs religiøse tone 83
August F. Schmidt: Lokalhistorikeren H.C. Strandgaard 100
August F. Schmidt: Fra Hagebro kro og Trevad bro 106
Niels P. Bjerregaard: Fra kirkeinspektionens skuffe 115
Navneliste 119  
 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.