Lokalhistorie  

   

Historie  

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Gudmund Schütte: No smo’ blå å dæn dansk histår’ri II 1
M. Brandt: Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm II 45
Esper Brogaard: Barselsvarsler og regler for handlingers tilladelighed 113
L. Vesten: Præsten i Højslev 122
J C. Krogh: Gamle Salling-Danse 125
Navneliste 149 
 
 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.