Historie  

   
Bind 29
 
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
  • Gudmund Schütte: Jyskens pris 1
  • Jens P. Løvig: Salling 2-3 
  • Gudmund Schütte: No smo’ blå å dæn dansk histår’ri I 4-55 
  • Niels P. Bjerregaard: Skive gamle kirke II 56-83 
  • M. Brandt: Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm I 84-138 
  • Marie Jespersen: Hjemstavnsminder fra Møglkjær i Jebjerg 139-156 
  • Navneliste 157
 
 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber