Historie  

   
108. bind har ved den afgående formand - og mangeårigt bestyrelsesmedlem af Samfundet - Rud Kjems en omtale af udskiftningen i bestyrelsen: Per Toft Mouritsen, kasserer,, Henrik Forman, Birger Schütte, Anne Birgitte Jessen, Garry Keys,Henning Just, redaktør..
  • Rud Kjems, Sommerglæder, s. 7-32. Drengeårene i byen i 1940'erne og 1950'erne.
  • Jens Bruun-Petersen, Familien Harly på Skive Nord, s. 33-44. Dagligdag på Skives daværende Holdeplads, Skive Nord på Nordbanevej indtil 1934. Denne banegård eksisterede 1884-1962 under navnet Sallingbanen. Blev i 1962 afløst af Skive H(ovedbanegård).
  • Anders Villadsen, Sallingbønderne i kriseårene 1801-1814, s. 45-60.
  • Turi Thomsen, Den fredede kælder under Gl. Skivehus er omkring 600 år gammel, s. 61- 66. Dateringen af Gl. Skivehus sker ud fra en kombination af en årringedatering af nogle støttestolper og en C14 analyse af jordlaget, der bekræfter en datering til primo 1400-tallet. Borgkælderen under Gl. Skivehus må derfor være opført under Johan Skarpenberg, Spøttrup, Niels Bugges datterson, der i 1407 af Dronning Margrethe bl.a. blev tvunget til at tage det forfaldne Gl. Skivehus som "brugelig pant" for "5000 lybske mark" (cit. Diplomatarium Danicum). 
  • Jørgen Bysted, Tanker ved et billede: Fra bondedreng til skolelærer, s. 67-84. Faderens livshistorie, gården Pors i Åsted.
  • Per Mouritsen, Amby var Roslevs sidste fotograf, s, 85-90. 
  • Henriette Lyngstrøm, Hvad er det?, s. 91-98. En samling trægenstande på Skive Museum.
  • Rud Kjems, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2016-2017, s. 99-101.

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

Skive Nord - museklik på foto for forstørrelse.

Se i Skivebogen Jens Bruun-Petersen, Familien Harly på Skive Nord, s. 33-44. Dagligdag på Skives daværende Holdeplads, Skive Nord på Nordbanevej indtil 1934. Denne banegård eksisterede 1884-1962 under navnet Sallingbanen. Blev i 1962 afløst af Skive H(ovedbanegård). 

  

 

 Og Viborgvej 4, fra 1927 Skive H(ovedbanegård)

  

 

 

 

 

 

 

   

Foreningsregnskaber