Historie  

   
Indkaldelse til generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
 
Der afholdes generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
tirsdag 19. nov. 2019 på Skive Museum, Havnevej 14, entre ad hovedindgangen, kl. 19-21.
Bestyrelsen foreslår her en vedtægtsændring af § 6 Foreningens daglige ledelse, således at der ved hvert bestyrelsesvalg bliver muligt at vælge suppleanter. Ulige år vil den valgte suppleant være 1. suppleant, lige år 2. suppleant.
3 ud af bestyrelsens medlemmer er på valg: Henrik Formann, Johan Nielsen, Birger Schütte.
Der kan på generalforsamlingen stilles forslag til kandidater - og 1. suppleant, hvis vedtægtsændringsforslaget vedtages med 2/3 flertal.
Skivebogen 2019 præsenteres og udleveres til medlemmer.
Der vil være formands- og kassererberetning samt et lokalhistorisk foredrag.
Desuden vil der til arrangementet være en servering, som vi regner med vil være af en god kvalitet.
 
Mvh. på bestyrelsens vegne, Johan Nielsen
   

Foreningsregnskaber