Historie  

   
Fjends Herred Stednavne i Nordfjends  Mors, Salling og Fjends
 1500-1700 tallet Nordfjends  Ørslev Kloster godshistorie  Ørslev Kloster, historie og ejere
Ørslev Klosters restaureringer Vandreture ved Ørslev Kloster Ørslev Klosters ejere

Kort Fjends Herred o. 1900

Om Fjends finder man i Diplomatarium Danicum:

1401 sprog: ældre nydansk, emne: pant, Hr. Niels Tagesen pantsætter sit gods i Ørum til hr. Jakob Larsen ...sen, ridder, alt sit gods i Ørum sogn i Fjends herred. 1401.

1405. 29. marts sprog: latin, emne: pant, Preben Podebusk af Egholm, ridder, pantsætter Melby på Halsnæs til biskop Peder af Roskilde for 200 engelske nobler i guld og 100 mark lybsk

1407. 6. marts sprog: latin, emne: skøde Rigild Puge af Alstrup og hans hustru Sofie skænker Viborg bispestol deres gods i Højslev sogn for sjælemesser ...mgård og Svenstrup med alt andet gods i Højslev sogn i Fjends herred, såvel bebygget som øde; hvil...

1408. 23. januar – Viborg sprog: gammeldansk, emne: skøde Hr. Niels Mikkelsen Krabbe oplader sit gods i Fiskbæk med mere gods i Nørlyng herred til dronning Margrete og kong Erik som bod, fordi han og hans morbror Niels Kås og flere andre havde brudt ting- og kirkefreden ...n folk brød kirkefreden ved Kobberup kirke i fornævnte Fjends herred dagen inden føromtalte tingfr... ...rtil, brød mangen en tingfred på og ved Fjends herreds ting, ligeledes som bod til kongedømmet, fo...

1409 sprog: ældre nydansk Lovhævd på gods i Dommerby og Østerris ... Dommerby, Dommerby ålegård med mere gods der i Fjends herred. År 1409.

1430. 5. juli – Sjællands landsting sprog: gammeldansk Vidisse af Sjællands landsting af et brev af 1429. 25. juni om mageskifte 1432. – [Fjends herredsting eller Salling sysselting?] sprog: ældre nydansk Et tingsvidne om Skallegård i Østerris

1436. 30. marts – Firenze sprog: latin Pave Eugenius 4. imødekommer en ansøgning af Mogens Madsen, præst fra Ribe stift, om at få provision på provstiet i Sallingsyssel, som omfatter Fjends herred, ledigt efter Niels Smerichands frivillige resignation, som fandt sted under biskop Lave (Stigsen (Glob)), skønt Mogens allerede besidder sognekirken Fjaltring i Ribe stift.

1438. 18. marts – Fjends herredsting sprog: gammeldansk En tidligere ejer af Nørhedenæs og Kurgård, Niels Godskesen, havde besiddet disse med rette og havde aldrig skødet eller bortsolgt dem på tinget ...nds herred, og Niels Led, tingholder på Fjends herredsting, Brase, der er væbner, Niels Rask i Fly... ... Jeg, Mikkel Larsen, kongens foged i Fjends herred, og Niels Led, tingholder på ...

"... vort gods Holmgård og Svenstrup med alt andet gods i Højslev sogn i Fjends herred..." 

Margrethe, godserhvervelse i Fiskbæk med mere gods i Nørlyng herred

   

Foreningsregnskaber