Historie  

   
Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
Tirsdag d. 29. nov. kl. 19-21 på Skive Museum, Havnevej 14.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent. Niels Mortensen blev valgt med akklamation.
2. Valg af stemmetællere. Kom ikke i funktion, ingen afstemninger.
3. Formandens og bestyrelsens beretning v. Johan Nielsen.
4. Kassererens beretning v. Per T. Mouritsen.
5. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleant, 2. suppleant og revisorer. 
På valg som bestyrelsesmedlemmer er Henning Just og Preben Kjærulf, som genopstiller.  Valgt.
Tove Schreiber opstiller som 1. suppleant. Valgt.
Som revisorer foreslås Hans Bruunsgård og Henning Nielsen. Valgt
7. Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 130 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 150 kr. hos boghandlere.
8. Evt. Livlig diskussion af bevaringsværdige bygninger m.v.
 
Lokalhistorisk oplæg v. Johan Nielsen: De slesvigske krige i Fjends Herred, Skive, Viborg sammenlignet med udvalgte lokaliteter ved Kongeåen. 
De lokalt krigsdeltagende soldater sammenlignes efter lokalitet og i forhold til indførelsen af den almindelige værnepligt 12. februar 1849.
Skivebogen præsenteret med udvalgte oplæg. Turi Thomsen om udgravning og resultater i og omkring Skivehus. Poul Riis Jensens overvejelser om lokale stednavne.

I pausen blev der serveret der vin, kage og ost fra Thise.
   

Foreningsregnskaber