Historie  

   

Der var i middelalderen 14 jyske sysler, hver syssel omfatter et varierende antal herreder. Hertil kom 4 sjællandske sysler. Navnet kendes stadig fra f. eks. Hardsyssel og Vendsyssel. For Salling området var navnet Sallingsyssel. Navnet på Sallingsyssel skulle iflg G. Schütte stamme fra et kort o. Kristi tid med navnet Sabalingjer. 

Sallingsyssel bestod af 7 herreder: Morsø Nørre Herred, Morsø Sønder Herred, Salling Nørre Herred, Harre Herred (med Fur), Rødding (Rything) Herred, Hindborg (Hærnborg) Herred og Fjends Herred, svarende til Mors, Salling og Fjends. 

Hvert herred bestod af et varierende antal sogne.

Fjends Herred bestod/består af 19 sogne: Daugbjerg Sogn, Dommerby Sogn, Feldingbjerg Sogn, Fly Sogn, Gammelstrup Sogn,Højslev Sogn, Kobberup Sogn, Kvols Sogn, Mønsted Sogn, Nørre Borris Sogn, Resen Sogn, Smollerup Sogn, Tårup Sogn, Vridsted Sogn, Vroue Sogn, Ørslevkloster Sogn, Ørum Sogn.

Se kort over Danmarks ældste inddeling, v. Johs. Steenstrup, klik på kortet for forstørrelse:

Navnet syssel kendes stadig fra f. eks. Vendsyssel og Hardsyssel. For Sallingområdet var navnet Sallingsyssel. Hver syssel omfattede et varierende antal herreder. Navnet syssel skulle iflg G. Schütte stamme fra et kort fra o. Kristi tid med navnet Sabalingjer. Desværre mangler der dokumentation for denne betegnelses betydning og tidsmæssige placering. Men det må ud fra de noget højstemte betragtninger formodes, at det er navnet Salling, der menes at stamme herfra.

Normalt tillægger man betegnelsen herred (hæræth) betydningen hær  og ridt (en hærskare, der ridder ud). Både Syssel og herred findes som begreber før år 1000. I Kong Valdemars Jordebog (1231) findes der en liste over de dengang eksisterende danske herreder. Sallingsyssel bestod af 7 herreder: Morsø Nørre Herred, Morsø Sønder Herred, Salling Nørre Herred, Harre Herred (med Fur), Rødding (Rything) Herred, Hindborg (Hærnborg) Herred og Fjends Herred, svarende til Mors, Salling og Fjends.

I Viborg Amt, Fjends Herred er registreret flg. sogne

1) Daugbjerg, 2) Dommerby, 3) Feldingbjerg, 4) Fly, 5) Frederiks, 6) Gammelstrup, 7) Højslev, 8) Kobberup, 9) Kvols, 10) Lundø, 11) Mønsted, 12) Nørre Boris, 13) Resen, 14) Smollerup, 15) Taarup, 16) Vridsted, 17) Vroue, 18) Ørslevkloster, 19) Ørum

Man kan ydermere få specificeret oversigt over stednavne (med tilhørende kort). Man indtaster kommune og sogn:

Bøstrup, By, Gammel Hald, Spredt bebyggelse, Hald, By, Hald Holte, Spredt bebyggelse, Hald Søndermark, Spredt bebyggelse, Hejlskov, By, Knuden, Halvø, Sejstrup, Spredt bebyggelse, Virksund sommerhusbebyggelse, , Virksundbroen, Vejbro, Ørslevkloster, By, Ørslevkloster Sø, Sø ID
Se eks. på Byer, lokaliteter
 
De 3 hovedområder er i Diplomatarium Danicum efterset for dokumenter, der vedrører hvert af områderne. 
   

Foreningsregnskaber