Historie  

   
Efter aftale med Skive Bibliotek hermed en indbydelse til et foredrag om arkitekt E. V. Linds arkitektur ved barnebarnet Paul-Erik Lind d. 16. april kl. 15-17, Glassalen, Skive Bibliotek, pris kr. 65, tilmelding efter først til mølle princippet.
Vi deltager som forening, fordi Erik V. Lind som arkitekt i Skive både har præget byens arkitektur markant, og fordi han som mejeriarkitekt har været den mest produktive på landsplan overhovedet.
Erik V. Lind har i egne såkaldte "mejerifortegnelser" 342 mejerier, han har medvirket ved. Hertil kommer Ramsing Mejeri, som ikke er med i fortegnelserne.
Fraregner man mejerier, hvor Lind kun har medvirket delvist, indlysende kun sporadisk, så er der o. 300 mejerier med den helt særegne Lind arkitektur iflg. foredragsholderens vurdering af kildematerialet.
E. V. Lind er ubestrideligt antalsmæssigt førende og i mejeri arkitekturen særdeles markant i en stor del af det gyldne landbrugsårhundrede 1870-1970, hvor der på det antalsmæssige højdepunkt o. 1940 var o. 1600 mejerier, hvoraf Lind var arkitekt på o. 300, dvs. o. 19%.
Vi har endnu ikke afsluttet en nøje gennemgang af Linds aftryk på den lokale mejeri arkitektur (udvalgte dele af Viborg, Thisted og Ringkøbing Amters Mejerikredse). Men der er her mange og heldigvis stadig rimeligt velbevarede bygninger, der vidner om E. V. Linds frodige mejeri arkitektur, f. eks. en moderniseret version af Linds Skive Andelsmejeri i Thomsensgade, Skive.
Den annoncerede dato er selvfølgelig med forbehold for restriktioner i medfør af Covid-19 pandemien, men vi håber det bedste.
Håbet var lysegrønt - der er nu meddelt udsættelse til 27. august 2021.
Skive Andelsmejeri og i renoveret udgave Thomsensgade. E. V. Linds villa Frederiksdal Alle 3, opført 1915.
   

Foreningsregnskaber