Historie  

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Gudmund Schütte: No smo’ blå å dæn dansk histår’ri II 1
M. Brandt: Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm II 45
Esper Brogaard: Barselsvarsler og regler for handlingers tilladelighed 113
L. Vesten: Præsten i Højslev 122
J C. Krogh: Gamle Salling-Danse 125
Navneliste 149 
 
 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber