Historie  

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Marie Jespersen: Rødding kirke 1
Anth. Fuglsang: Sandflugtens dæmpning i Ginding Herred 1792-1819 5
Niels P. Bjerregaard: Navne og kendingsnavne 53
J.C. Hansen: Borgmester Dorschæus 67
Gudmund Schütte: Aakjærs religiøse tone 83
August F. Schmidt: Lokalhistorikeren H.C. Strandgaard 100
August F. Schmidt: Fra Hagebro kro og Trevad bro 106
Niels P. Bjerregaard: Fra kirkeinspektionens skuffe 115
Navneliste 119  
 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber