Historie  

   

Foredrag og indkaldelse til generalforsamling i Skive Kulturhistoriske Museumsforening

Torsdag den 11. maj kl. 19.00

Velkomstbygningen ved Spøttrup Borg. Borgen 6. 7860 Spøttrup

 

Aftenen indledes med at museumschef Per Lunde Lauridsen vil fortæller om planerne for Spøttrup Borg og museets virke.

Til denne del af mødet er interesserede velkomne.

Historisk Samfund deltager i denne del af arrangementet, indtil kaffepausen, hvor generalforsamling for SKM starter.

Der opkræves kr. 40 i entré incl. kaffe for ikke medlemmer af Skive Kulturhistoriske Museumsforening og Historisk Samfund for Skive og Omegn.

 

Herefter vil Birger Schütte fortælle om tre arrangementer der forventes afviklet i 2023.

Det er fællesarrangementer for Historisk Samfund og Skive Kulturhistoriske Museumsforening

  • Besøg på Marienlyst
  • Herregårdstur
  • Besøg på Thise Mejeri

Kaffepause

 

   

Foreningsregnskaber