Historie  

   
Bind 51
Redaktør og formand for Samfundet J. C. Krogh.
Kasserer Otto L. Sørensen
 
Indhold:
  • Otto L. Sørensen, Næssekongeslægten Krabbe fra Næsum, s. 5.Her spindes historien om "Det meterhøje Broderi i Forhallen paa Krabbesholm, forarbejdet af Fru Forstander Gravsholt, af den over 400-aarige Gravsten i Aasted Kirke over Iver Krabbe til Østergaard og Hustru, Magdalene Banner, til Krabbesholm."
  • A. Strange Nielsen, En islændings dagbog fra et ophold i Salling vinteren 1795-96, s. 33. En fortsættelse af Skivebogen 1959, Arne Sivertsens nedtegnelser under besøg hos broderen, præsten Sivert Sivertsen i Grættrup.
  • F. Elle Jensen, Kirke- og kulturhistoriske Smaating fra ældre Tid, s. 67.
  • Jens Østergaard, Smollerupgård, s. 89.
  • August F. Schmidt, Bemærkninger om Salling Nørre Herred, s. 105.
  • Marie Jespersen, En Offerdag 1875 i Jebjerg Kirke, s. 116.
J. C. Krogh, Årsberetning 1959 fra Historisk Samfund, s. 118.

 

 

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber