Historie  

   
Bind 89
Redaktion: Rud Kjems og Niels Mortensen.
 
  • Bodil Hansen, Dalsgaard fra middelalder til nutid, s. 5.
       
Klik på Erik Pontoppidans Danske Atlas 1767 for større kort. Og det fremgår, at gården i 1946, hvor fotografiet er taget, havde en klapsejler mølle.
  • Ingvar Glad, Romanske stenbilleder i Salling og Fjends, s. 45.
  • Per Toft Mouritsen, En kommune-skilsmisse, s. 67.
  • Magnus Vistisen, Som jeg husker det! Om livet på landet under besættelsen, s. 81.
  • Knud Hendriksen, Blade fra mine erindringer.
  • Jens V. Olsen, Henrichsens butik - et købmandsdynasti på Fur, s. 139.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 1997-98, s. 156.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klapsejler møllen er en mølletype fra 1800-tallet, der drejede venstre om, imod uret, modsat moderne vindmøller, der drejer med uret. Den 5-vingede klapsejler på Frilandsmuseet Hjerl Hede er ikke blot den eneste bevarede mølle af denne type. I den lade, den er opstillet ved, er der også bevaret et komplet mekanisk transmissionsystem, der viser, hvad gårdmøllerne blev brugt til. Samtidig kan man i laden se flere af de maskiner, møllen kunne drive – bl.a. kværn og tærskeværk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Foreningsregnskaber