Historie  

   
107. bind har overlærer Rud Kjems som redaktør og viceskoleinspektør Poul Tolstrup som formand for bestyrelsen: ejendomsmægler Per Toft Mouritsen, kasserer, sekretær Bodil Hansen, sognepræst Henrik Forman, godsejer Birger Schütte, ingeniør Ivan Thorgaard.
  • Rud Kjems, Præsteindberetninger fra Skiveegnen, Oldsagskommissionens undersøgelse af 1808 s. 5-24.
  • Anders Villadsen, En gårdmands storhed og fald, s. 25-40.
  • Karl V. Riisgaard, Glimt fra min sagførertid i Salling, s. 41-56.
  • Casper Sørensen, Kælder og brandtomt fra ældre jernalder, s. 57-65.
  • Rud Kjems, Aakjær og samfundet, s. 66-70. Om Aakjærs henvendelse til den første formand for Samfundet, A. Th. Dorf, og Aakjærs mangeårige virke i Samfundet i redaktionen og som formand for denne.
  • Helge Stavnsbjerg, Landkommuner udfordres af børneloven af 1905, s. 71-99.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og omegn 2015-16. 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Foreningsregnskaber