Historie  

   
I denne udgave af Skivebogen er redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Der er i denne udgave ikke nogen omtale af bestyrelsens medlemmer.
 
Bind 8
  • Jeppe Aakjær, Fra det gamle Bustrup, Lidt Degnehistorie fra Nordsalling, Af Skives Annaler, s. 1-31, 32-60, 141-158. Her skal især nævnes Herredsfoged Dorschæus' Bidrag til sin Bys Historie, 1735. Som Aakjær betegner det, "et summarisk indblik i Skive By ca. 30 Aar før "Danske Atlas" (Resens) fremkom."
  • Svend Aakjær, Spredte Træk af Fjends Herreds Saga, s. 61-116. Svend Aakjær har også en artikel om Fjends Herreds selvejerbønder i Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 2 (1921 - 1923) 1
  • Marie Jespersen, Ajes Bejler, s. 117-130.
  • Kr. Balling, En gammel Landbrugsberetning, s. 131-135.
  • Ejnar Poulsen, Hem Jordens Udstykning 1783, s. 136-140.

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber