Historie  

   
BESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. MAJ 2019 KLOKKEN 16 PÅ BYARKIVET
 
Deltagere: Johan Nielsen, Henrik Forman, Per Mouritsen, Preben Kjærulff, Henning Just - og Niels Mortensen.
Fraværende: Birger Schütte og Gerry Keyes.
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Ingen bemærkninger til dagsordenen eller referatet fra det seneste møde den 15. januar.
 
2. Evaluering af arrangement om Aakjær og Johs. V. Jensen.
Omkring 50 var mødt op til arrangementet om den lokale mentalitetshistorie, der blev afviklet i samarbejde med Skive Kulturhistoriske Museumsforening og Folkeuniversitetet. Generel tilfredshed med både fremmødet og arrangementets forløb.
 
3. Arrangement om skolehistorien.
Johan orienterede om planlægningen af et arrangement om den nationale og lokale skolehistorie til efteråret. Lektor ved Aarhus Universitet, Charlotte Appel, der er en af de fremmeste kendere af dansk skolehistorie, giver et oplæg om historien fra reformationen over rytterskolerne 1721-26 / 1739 forordningen om skolerne på landet indtil og med 1814.
Til at berette om den lokale skolehistorie frem til den første lov om skolegang til alle børn i 1814 og de første skolebygninger i Skive by i 1800-tallet, forsøger vi at finde en ekspert på området. Weekenden 9.-10. november bliver dato for mødet, der begynder ved den gamle skolebygning i Østergade 6. Derefter fortsætter deltagerne til biblioteket, hvor mødet afvikles som et eftermiddagsarrangement.
 
4. Skivebogen 2019
Henning orienterede om de artikler, som allerede er afleveret og nogle, som er på vej. Umiddelbart kommer vi ikke til at mangle stof, så opgaven bliver at udvælge og prioritere, så der bliver en god bredde i både geografi og tidsaldre i bogen. I lighed de seneste par år er det vigtigt, at der kommer artikler i bogen, som mange af læserne vil have en erindring om eller har hørt om.
 
5. Nye medlemmer/medlemssituationen
Et antal nye medlemmer er tegnet - dog ikke i et omfang, der afspejler, at vi har sendt mange gratis eksempelarer ud til udvalgte personer. Niels, Per og Johan opdaterer medlemslisten, så vi får et præcist overblik over antallet af medlemmer
 
Fremover laver bestyrelsen en brainstorm, når det er afklaret, hvor mange eksemplarer, der er solgt af Skivebogen. Ud fra brainstormen finder vi frem til personer, som vi vurderer har en interesse i at tegne et medlemskab, og derefter sender vi et personligt brev til de pågældende sammen med et eksemplar af bogen.Desuden forsøger vi at slå mere på tromme for Skivebogen op til julehandlen.
 
6. Eventuelt
Niels orienterede om, at havnens 150 års jubilæum markeres lørdag den 4. september i forbindelse med afslutningen på træskibssejladsen Limfjorden Rundt. Der bliver en udendørs udstilling og der udgives en bog om havnens historie.
Også jubilæet i 2020 for både besættelse og befrielse markeres med udstillinger på muséeet og evt. andre arrangementer.
Henrik Forman, der er formand for Grænseforeningen, orienterede om de initiativer, der er i støbeskeen i anledning af 100-året for genforeningen til næste år.
Niels og Per har fundet frem til en model hos Post Nord, som kan halvere udgiften ved at sende Skivebogen - fra 60 til 30 kroner.
 
7. Næste møde
 
Onsdag den 11. september på byarkivet
 
   

Foreningsregnskaber