Historie  

   
Skivebogen 2014 har Rud Kjems som redaktør og viceskoleinspektør Poul Tolstrup som formand for bestyrelsen: ejendomsmægler Per Toft Mouritsen, kasserer, sekretær Bodil Hansen, sognepræst Henrik Forman, godsejer Birger Schütte, ingeniør Ivan Thorgaard, arkitekt Jens Eskildsen.
  • Svend Jørgensen, Flyndersø Møllegård, s. 5-26.
  • Rud Kjems, SIK-revyerne - med mer', s. 27-47.
  • Merete Just, Hvis du rejser dig, slår jeg dig ihjel, Overfaldet, der rystede Salling i sommeren 1941, s. 48-57.
  • Helge Stavnsbjerg, Værgeråd i Skive Købstad, Hvorledes behandledes "forbryderiske og forsømte børn" i perioden 1905-1914, s. 58-79.
  • Turi Thomsen, Fur kirketårn - hvis murværk kunne tale, s. 80-96.
  • Poul Tolstrup, 1814-skolelovens indførelse i Salling og Fjends, s. 97-105.Omfatter undervisningen både før og efter 1814. Se også her om skolevæsen og skoler i Danmark og Skive før og efter 1814.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2013-14, s. 106-107. 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber