Historie  

   
Oversigten over bestyrelser er udfærdiget af Annelise Kristiansen med bidrag fra byarkivar Niels Mortensen i 2009, justeret og ført ajour til brug på nettet.
Betegnelsen redaktør (af Skivebogen) varierer. Der har for det meste været et redaktionsudvalg, hvor der så har været en formand, der er anført her.
 
 
1908-10 Forstander, pastor A. Th. Dorf   Krabbesholm Formand 1908-10      
1908-19 Træhandler Niels Sørensen   Lem          
1908-10 Tandlæge Vilh. Thomsen   Skive          
1908-10 Lærer J. D. Fischer   Lund, Ørslevkloster          
1906-10 Pastor P. Kæstel   Dølby          
1908-10 Redaktør Skive Folkeblad J. P. Neerup   Skive     Redaktør 1908-10  
1910-13 Borgmester, by- og herredsfoged C. A. Hastrup   Skive Formand 1910-13      
1910-17 Lærer P. Daugbjerg   Vroue          
1910-27 Forfatter Jeppe Aakjær   Jenle     Redaktør 1910-27  
1910-31 Avlsbruger Søren Olesen   Solvang, Skive          
1910-21 Lærer A. Jacobsen (Willumsgaard)   Skive Formand 1913-21      
1912-17 Lærer N. Olesen-Husted   Grinderslev          
1913-28 Bankdirektør C. V. Müller   Skive Formand 1921-28      
1917-23 Redaktør, Skive Folkeblad Carl Hansen   Skive          
1917-23 Fru Else Christensen   Skive          
1917-26 Gdr. Niels Melgaard   Vroue          
1922-55 Lærer Niels P. Bjerregaard   Skive Formand 1928-58      
1923-33 Gdr. Hans Hansen   Ilbjerg          
1923-30 Gdr. Jens Aakjær   Fly          
1923-39 Uddeler, købmand Lavrsen   Harre          
1927-34 Lærer Otto C. Iversen   Skive         Kasserer
1928-58 Godsejer, dr. phil. Gudmund Schütte   Eskjær     Redaktør 1927-58  
1930-36 Pens. lærer Chr. N. Krogh   Lyby          
1930-39 Gdr. Niels Odgaard   Tastumgaard          
1933-74 Litterat Otto L. Sørensen   Skive     Redaktør    
1933-39 Provst M. Brandt   Højslev K.          
1935-71 Lærer J. C. Krogh   Tøndering Formand        
1936-50 Gdr. Geert Johnsen   Grove          
1939-44 Lærer N. C. Bøgelev   Skive          
1955-56 Provst A. Johs. Hansen   Jebjerg          
1955-56 Redaktør H. P. Kristensen   Skive          
1955-92 Arkivar Svend Mortensen   Skive Formand   Redaktør    
1955-89 Førstelærer Kaj Enna Jensen   Lihme Formand        
1956-58 Forstander Mar. Gravsholt   Krabbesholm          
1956-80 Pastor Johannes Bang   Roslev Formand 1971-80      
1957-63 Gartner J. Gammelgaard-Andersen   Skive          
1958-68 Lærer Ejnar Poulsen   Hem          
1961-65 Proprietær Chr. Lyby   Haldborg          
1965-91 Bibliotekar Carl Langholz   Skive          
1968-83 Forfatteren Kirsten Aakjær   Skive          
1971-2017 Lærer Rud Kjems   Balling Formand 2017-18 Redaktør    
1974-91 Journalist Karen Strøm Hansen   Skive          
1974-79 Seminarieadjunkt Helge Stavnsbjerg   Skive         Kasserer
1979-97 Journalist 1973-2001 Skive F. Elsa Steen Sørensen   Sdr. Thise     Redaktør   Kasserer
1983- Viceskoleinspektør Poul Tolstrup   Resen Formand 1980-2017      
1989-2000 Lærer Aksel Jørgensen   Højslev K.          
1991- Sognepræst Henrik Forman   Hjerk          
1991-2006 Seminarielektor Niels Bonnesen   Skive         Kasserer
1992- Landmand Henning Borup Svendsen   Lundhede          
1997- Godsejer Birger Schütte   Eskjær          
2000- Sekretær Bodil Hansen   Lund, Ørslevkloster          
2006- Statsaut. ejendomsmægler Per Toft Mouritsen   Roslev         Kasserer
  Arkitekt Jens Eskildsen   Skive          
  Ingeniør Ivan Thorgaard              
2016- Arkæolog Garry Keyes   Ørslevkloster          
2016- Journalist Henning Just   Sdr. Thise, Roslev     Redaktør 2016  
2017- Lektor emeritus Johan Nielsen   Ørslevkloster, Hald Formand 2018-      
 
   

Foreningsregnskaber