Historie  

   
I samarbejde med Skive Kulturhistoriske Museumsforening planlægger vi et skolehistorisk arrangement i november 2019, hvor vi starter foran Østergade 6.
Arrangementet vil blive afholdt på Skive Bibliotek, søndag d. 10. november 2019 fra kl. 14-18.
 
Der er tilsagn fra dr. phil. Charlotte Appel, lektor på Aarhus Universitet, en af vore førende eksperter i dansk skolehistorie, og en af hovedkræfterne bag Dansk Skolehistorie 1-5, som vil fremdrage nedslag i dansk skolehistorie gennem 500 år.
 
Fokus vil ligge på 1700-tallets almueskoler, 1814 skoleloven og nogle generelle udviklingstendenser herefter.
Som lokalt supplement vil der være oplæg o. Skive Latinskole 1545-1739 og byens første egen folkeskolebygning i Skive, Østergade 6, opført 1852.>
   

Foreningsregnskaber