Historie  

   
Ligger i Tøndering Sogn, Harre Herred.
Hegnet var sæde for slægten Bugge, herunder Niels Bugge, som ragede uklar med Valdemar Atterdag. Bugge blev i 1358 myrdet, og Valdemar Atterdag svor sig i den anledning uskyldig.
Bugge var en overordentlig velhavende, d.v.s. godsrig slægt.
Hegnet skulle være blevet afbrændt i 1534 af Skipper Clements folk.
Fra starten af 1500-tallet nævnes slægten Skeel som ejere af Hegnet. Albret Skeel, rigsadmiral og rigsråd flyttede Hegnet til gårdens nuværende plads.
I 1752 blev der opført en trefløjet bindingsværkshovedbygning.
 
Den hovedrige Henrik Müller og efterkommere erhvervede blandt et umådelig stort godskompleks også Hegnet sammen med Skivehus og Astrup, først og fremmest som resultat af at have været kronens hovedkreditor under svenskekrigene. På trods af de umådelige godsrigdomme døde Henrik Müller i 1692 som en ruineret mand, og det gik hermed også rask nedad for de godskomplekser, som efterkommerne trods alt arvede.
Det gik helt galt for Selio Georg Müller, som i 1791 i bl. a. spil havde formøblet alt og solgte til Christen Jacobsen, for hvem det også gik galt, så han i 1821 måtte opgive sit bo. Herefter kom Hegnet igen i sameje med Jungetgård. Gården blev ombygget i 1843-45. I 1904 nedbrændte A. Skeels gamle lade, og bygningerne er siden løbende blevet fornyet.
   

Foreningsregnskaber