Historie  

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt
 
Jens Rolighed: Om modeller i Jeppe Aakjær’s digtning 5
Kristen Mousten: Krejbjerg 12
P. Schou: Skive havns forhistorie III 45
Gudmund Schütte: Et sallingsk Eddasagn 57
Niels P. Bjerregaard: Af dødens høst 64
Jens Mehlsen: Erindringer og oplevelser 67
Niels Kjeldbjerg: Erindringer og oplevelser 84
Otto L. Sørensen: Drakenberg på Skiveegnen 111
Navneliste 126
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber