Historie  

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
  • Det jyske Røre, G. Schütte
  • Præstedynastiet Paasker i Vridsted-Fly 1618-1748, J. P. Lundøe
  • Almueliv i Sallingland, Marie Jespersen
  • Et dansk Historiesyn, G. Schütte (o. Viggo Starcke, Danmark i Verdenshistorien)
  • Thomas Kingo Nielsen Steenberg, E. Quistgaard
  • De berømte sorte Skive-Gryder, Otto L. Sørensen
  • Barndomsminder, Carl Nørgaard
  • Pioneren Johan Schønning, M. M. Reffsgaard

 

 
 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber