Historie  

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Niels P. Bjerregaard: Marie Bregendahl 3
P. Schou: Skive havn’s forhistorie I 36
I.C. Christensen: Ramsing by og dens beboere 60
M. Brandt: Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm IV 107
Niels P. Bjerregaard: Navneliste 129  
 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber