Lokalhistorie  

   

Historie  

   
Bind 20
 
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er redaktør.  
Oplysninger om de historiske bestyrelser kan kaldes i denne oversigt.
 
Aug. F. Schmidt: Sagn om Højslev kirke, s. 1-13. Folkeminder, hvor der henvises til Evald Tang Kristensen m. fl.
Jeppe Aakjær: Brændevin, s. 14-42.
Gudmund Schütte: Færdselsskel på langs af Jylland, s. 43-85.
Niels P. Bjerregaard: Skive gamle kirke, s. 86-106. Især kalkmalerierne.
Chr. N. Krogh: Hegnet, s. 107-121.
Chr. N. Krogh: Albert Andersen Skeels gavebrev, s. 121-128.
Knud Thøgersen: Fra Grinderslev sogn, s. 129-136. Nogle eksistenser i midten af 1800-tallet.
Christian Pedersen: Folkeminder fra det nordøstlige Fjends Herred, s. 137-145.
Kai Uldall: Granitkorset ved Astrup, s. 146-156.
O.C. Iversen: Samfundets regnskab 1927/28, s. 157
Niels P. Bjerregaard: Navneliste
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.