Historie  

   
I denne udgave af Aarbogen er kun redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Der er ikke navne på bestyrelsens medlemmer.
 
Bind 6
  • Svend Bregendahl-Aakjær, Stednavnene i Fjends Herred, s. 1-39. Søn af Aakjær og Marie Bregendahl. Sv. Aakjær blev student i 1912 og 1921 cand. mag. i engelsk, tysk og dansk. Artiklen er således skrevet i den første del af studietiden. Grundig angivelse af kilder og metoder, historisk undersøgelse af stednavnene og deres betydning. Der er en liste over de behandlede stednavne, desværre uden sideangivelse.
  • Jeppe Aakjær, Skives ildebrande i 18. Aarhundrede, s. 41-81. "Faa Byer har været saa hjemsøgt af Ildebrande som Skive; dens Historie lugter ligefrem svedent." Interessant er en fodnote, s.80: "I A. Thomsens lille Bog: "Skive og Omegn" (1910) nævnes der S. 5 en større Ildebrand for 1768; den har dog trods ivrig Søgen ikke fundet nogen Bekræftelse." I Aakjærs undersøgelse fandt de to sidste brande i Skive, som "fortærede den hele By" sted i 1748 og 1749. "Hvad der efterdags skaanede Byen for disse forfærdelige Hjemsøgelser ... var Overgangen fra Straa til Tegl  som Tækkermaterialer."  Det fremgår iflg. Aakjær af en "Justitsprotokol fra 1767-68", at der også i 1764 "til Dommerens store Fortørnelse ... var lagt Straatag paa et Stykke Udhus."
  • Marie Jespersen, En gammel hwell' Degn, s. 82-86.
  • P. Kristensen, Proceslystne Præster i Vroue, s. 87-92.
  • Jeppe Aakjær, Omkring Astrup Vig, s. 93-135.
  • Vilh. Thomsen, Uddrag af en Husbog fra Salling, s. 136-144. Håndskrevet, ukendt forfatter, tilhørte 1702 "Peder Mads Søn i Krejbjerg".
  • Jeppe Aakjær, Lidt Brev-Potpurri, s. 145-154. 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber