Historie  

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Niels P. Bjerregaard: O æ kjærkbak 2
Gudmund Schütte: Jysken som nordisk skatkammer 9
Svend Aakjær: Skive-Egnens bebyggelse og stednavne 20
Anth. Fuglsang: Sandflugtens dæmpning i Ginding herred 45
Gudmund Schütte og N.C. Bøgelev: Vor hjemmind 49
P. Schou: Skive havn’s forhistorie II 129
Navneliste 150  
 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber